Historisk arkiv

Ny hjemmel for krav om negativ covid-19-test før innreise og bortvisning ved brudd på reglene om innreisekarantene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag foreslått en ny hjemmel for kravet om en negativ covid-19-test for å få lov til å reise inn i Norge. Det skal også bli enklere å bortvise utlendinger ved alvorlige brudd på reglene om innreisekarantene.

Norge har i høst hatt en økende smittetrend. Helsemyndighetene har pekt på importsmitten som en vesentlig risikofaktor for smittespredning inn i Norge, og det er grunn til å anta at importsmitte har medført betydelig sekundærsmitte.

– På grunn av risikoen for importsmitte er det behov for strenge tiltak. Vi vil hindre at smittede personer reiser inn i Norge og sikre at de som reiser inn overholder plikten til innreisekarantenen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Kravet om negativ covid-19-test for innreise til Norge er i dag hjemlet i smittevernloven. Departementet foreslår nå at kravet i stedet hjemles i «Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.» Utlendinger som ikke kan fremlegge dokumentasjon på negativ covid-19-test kan bli bortvist.

– Helsemyndighetene peker på at kravet om negativ test ved ankomst bidrar til å redusere smittepresset. Derfor mener jeg vi må ha hjemmel for å videreføre dette kravet for å få lov til å reise inn i Norge. Vi vil selvfølgelig vurdere varigheten av innreiserestriksjonene fortløpende i tråd med smitteutviklingen. Dette gjelder også testkravet, sier statsråden.

– Vi foreslår også regler som vil gjøre det enklere å bortvise utlendinger for klare og alvorlige brudd på reglene om innreisekarantene, som plikten til å bo på karantenehotell når det er påbudt, sier Mæland.

Regelbrudd kan i en del tilfeller medføre bortvisning eller utvisning også i dag, men da etter utlendingslovens ordinære saksbehandlingsregler. Den foreslåtte bestemmelsen åpner for at bortvisning kan skje etter forenklet saksbehandling, på samme måte som ved forsøk på å reise inn i Norge i strid med de restriksjonene som er innført på grunn av covid-19-pandemien.