Proposisjoner til Stortinget

Prop. 61 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ covid-19-test for rett til innreise og bortvisning ved brudd på regler om innreisekarantene)

Proposisjonen inneholder forslag om ny hjemmel i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, for å videreføre krav om negativ covid-19-test for rett til innreise til Norge. Proposisjonen inneholder også forslag om hjemmel i innreiserestriksjonsloven for å bortvise utlendinger for alvorlige brudd på reglene om innreisekarantene i covid-19-forskriften.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget