Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved innreise til Norge.

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved innreise til Norge) (Lovdata.no)