Samfunnskritisk personell slipper omikronkarantene i arbeidstiden

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Personer som jobber innen kritiske samfunnsfunksjoner og som er nærkontakter til en med mistenkt eller påvist omikronsmitte, skal ha mulighet til å teste seg for å kunne gå på jobb i karanteneperioden. På fritiden har man karanteneplikt.

Dette er blant annet aktuelt for ansatte i sykehus, kommunehelsetjenesten, barnevernsinstitusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede og liknende. Unntaket er også aktuelt innenfor mange andre sektorer. Unntaket gjelder ikke nærkontakter som er i samme husstand eller tilsvarende nære til den smittede. Endringen i karantenebestemmelsene trådte  kraft natt til lørdag 11. desember.

Bakgrunnen for endringen er at Helsedirektoratet har fått flere tilbakemeldinger om at noen institusjoner ikke vil kunne klare å forsvarlig bemanning gjennom helgen.

Regjeringen besluttet 7. desember å innføre flere tiltak for å bremse smittespredning med omikron-varianten. Blant tiltakene var krav om smittekarantene også for øvrige nærkontakter til en smittet person hvor det er mistanke om omikron. Før det gjaldt karanteneplikten i slike tilfeller kun husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Dette har ført til at mange flere måtte i karantene og har skapt problemer for mange samfunnskritiske funksjoner.

Personer som har vært i nærkontakt med en person som er pålagt isolasjon etter antatt eller bekreftet smitte med omikron, skal være i smittekarantene i 10 dager etter nærkontakten. Denne plikten opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes omikron-varianten.

Definisjon av nærkontakt (FHI)

Alle nærkontakter til mistenkt omikron-smittet person skal teste seg med PCR-test så snart som mulig og på dag 7 etter nærkontakten. Ved negativ test på dag 7 etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Det har også tidligere i pandemien vært unntak for smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no)