Oppfriskningsdose til alle over 65 år før jul, og mulig for kommuner å ta i bruk koronasertifikat

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ber samtidig kommunene sørge for at alle over 65 år får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine før jul. Det gir fornyet beskyttelse mot alvorlig sykdom og kan hindre at presset på sykehusene blir for stort.

– Vaksinene gir god beskyttelse mot smitte og sykdom, men effekten avtar over tid. Det gjelder spesielt de eldste. Derfor er det veldig viktig at de får den tredje dosen så fort som mulig, sier Kjerkol.

Mange av dem som er innlagt på sykehus nå, er eldre personer som ble vaksinert på senvinteren.

Kommunene må også sørge for at sekstenåringene og syttenåringene nå får sin andre vaksinedose. Det vil være med på å begrense smittespredningen i denne aldersgruppen.

– Men det er ikke bare kommunene som har en jobb å gjøre nå. Det har vi alle. For mange av oss lar være å følge rådet om å være hjemme når vi er syke. Derfor sprer både koronaviruset og andre virus seg raskt i befolkningen nå. Det fører til stadig flere smittede, stadig flere syke og et stadig større press på helsetjenesten, påpeker helse- og omsorgsministeren.

Koronasertifikat

Kommuner med smitteverntiltak kan nå ta i bruk koronasertifikat for å gi lettelser til fullvaksinerte, de som har gjennomgått infeksjon og de som har testet negativt for covid-19 de siste 48 timene. Man må altså ikke være vaksinert for å bruke sertifikatet.

En ny forskrift vedtatt 19. november vil gjøre dette mulig. Forutsetningen for at kommuner kan begynne å bruke sertifikatet, er at de har fattet vedtak om smitteverntiltak.

– I tillegg må kommunene ha et tilbud om gratis hurtigtest til dem som ikke er vaksinert. De arrangementene og virksomhetene som skal bruke koronasertifikat, bruker en kontrollapp for å kontrollere om sertifikatene er gyldige. Barn og ungdom under 16 år trenger ikke koronasertifikat, påpeker Kjerkol.

Helsedirektoratet vil lage en veiledning til kommunene om hvordan de kan og bør regulere bruk av koronasertifikat.

– Vi ønsker å holde samfunnet mest mulig åpent samtidig som kommuner med smitteutbrudd, innfører tiltak. Vi håper forskriften vil gjøre det enklere for kommuner med smitteutbrudd å fatte lokale vedtak om smitteverntiltak. Vi mener koronasertifikat vil ivareta hensynet til næringslivet og privatpersoner og gjøre tiltakene mindre inngripende, sier Kjerkol. 

Delvaksinasjon vil ikke gi unntak fra lokale restriksjoner.

Kun lokal bruk foreløpig

Det er den blå EU-versjonen av koronasertifikatet som skal brukes også innenlands. Unntak fra smitteverntiltak ved å vise koronasertifikatet gjelder foreløpig ikke i hele landet, men bare i kommuner med lokale smitteverntiltak. Sjekk din egen kommune om hva reglene for koronasertifikat er der.

Regjeringen vil også vurdere om det er behov for å bruke koronasertifikat i større omfang nasjonalt, men det vil kreve en lovendring.

– Vil se på om vi kan bruke koronasertifikat som er forebyggende tiltak mot nedstengninger og videre smitteøkning. Dette krever grundige politiske, etiske og juridiske vurderinger, og vi vil komme tilbake til dette, sier Kjerkol.

  • Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du har hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du finner det ved å laste ned helsenorge-appen, eller logge deg inn på helsenorge.

  • Koronasertifikatet er blått. Det er ikke grønt eller rødt, slik den tidligere nasjonale kontrollsiden var.

  • Barn trenger ikke koronasertifikat, men foreldre kan laste ned koronasertifikat til barn for eksempel til grensekryssing for land som eventuelt krever det. 

  • Alle med fødselsnummer eller d-nummer og som har data om vaksinasjon, negativt testresultat eller gjennomgått koronasykdom har et koronasertifikat.

Les forskriften på Lovdata

  • Arrangementer på offentlig sted
  • Serveringssteder
  • Treningssentre og svømmehaller
  • Kino, teater, konsertsteder, museer, fornøyelsesparker og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.