Historisk arkiv

Innenlands bruk av koronasertifikat - spørsmål og svar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: regjeringen.no

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om innenlands bruk av koronasertifikat.

Hva kan koronasertifikat brukes til i dag?

Det nasjonale koronasertifikatet er ikke i bruk innenlands nå, men skal være tilgjengelig fordi kommunene har anledning til selv å beslutte om det skal tas i bruk som dokumentasjon lokalt, i forbindelse med at de selv vedtar smitteverntiltak.

Det skal også raskt kunne være på plass dersom det senere skulle bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak som forutsetter dokumentasjon med koronasertifikat.

Hvilke muligheter har kommunene til å innføre bruk av koronasertifikat?

Fra 19. november 2021 ble kommuner gitt anledning til å innføre krav om koronasertifikat. Etter covid-19-forskriften paragraf 19 kan kommunene bestemme at smitteverntiltak de selv innfører ikke skal gjelde for aktiviteter som kun holder åpent for personer som ved hjelp av koronasertifikat kan dokumentere at de er grunnvaksinert, har fått oppfriskningsdose eller har gjennomgått infeksjon. Det er viktig å understreke at kommunene ikke kan gjøre unntak fra de nasjonale tiltakene regulert i covid-19-forskriften.

Negativ test sidestilles ikke med immunitet fordi testing i mindre grad beskytter uvaksinerte og vaksinerte mot smitte. Delvis vaksinasjon er heller ikke tilstrekkelig, fordi det i mindre grad beskytter mot smitte.

Se pressemelding om Endringer i nasjonal kontrollside for koronasertifikat 9. februar 2022. (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-nasjonal-kontrollside-for-koronasertifikat/id2900388/)

Har vi fremdeles bruk for koronasertifikat fremover?

Selv om det ikke har vært nødvendig å bruke den nasjonale løsningen for koronasertifikat denne vinteren, foreslår regjeringen av beredskapshensyn og muligheten for bruk på reise å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i smittevernloven. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslaget på høring.

Se pressemelding om høringen 11. februar 2022. (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-a-forlenge-reglene-om-koronasertifikat/id2900755/)

Kan arbeidsgiver kreve gyldig koronasertifikat på arbeidsplassen?

Nei. Det må tillates i forskrift, og det er det ikke i dag.

Blir koronasertifikatet automatisk oppdatert, eller må jeg ta grep selv (utover å holde meg vaksinert med regelmessige intervaller)?

Når du tar vaksine eller får en negativ koronatest ved et testsenter, registreres det automatisk i koronasertifikatet ditt. Positiv koronatest registreres også automatisk i koronasertifikatet, men først etter 11 dager. Merk at kun test registrert i MSIS vises; PCR (eller tilsvarende laboratoriemetode) og Antigen hurtigtest (ikke selvtest). 

Hver gang du åpner koronasertifikatet ditt, vil det stå en teknisk gyldighet (utløpsdato) som er om 90 dager. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og ser på sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager. Les mer om koronasertifikat på helsenorge.no

--

Korrigering 12. februar 2022: Oppdatert med det som gjelder fra dags dato.

Korrigering 8. februar 2022: Lagt inn info om at koronasertifikatet har en teknisk utløpsdato på 90 dager.