Endringer i nasjonal kontrollside for koronasertifikat

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har besluttet at det nasjonale koronasertifikatet skal ha samme gyldighetskriterier som EU-sertifikatet. Endringene blir synlige i koronasertifikatet 10. februar.

Det nasjonale koronasertifikatet er ikke i bruk nå, men skal være tilgjengelig fordi kommunene fremdeles har anledning til selv å beslutte å ta det i bruk lokalt. Det skal også raskt kunne være på plass dersom det senere skulle bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak som forutsetter dokumentasjon med koronasertifikat.

EU-sertifikatet gjelder i 180 dager (rundt 6 måneder) ved gjennomgått sykdom, 270 dager (rundt 9 måneder) for grunnvaksinerte og ubegrenset for dem som har fått oppfriskningsdose.

Endringene vil føre til at noen som tidligere har hatt grønt sertifikat, nå vil få rødt på den nasjonale kontrollsiden dersom gyldigheten for grunnvaksinasjon på 270 dager er utløpt og de ikke har fått en oppfriskningsdose. Men det har altså ingen praktisk betydning siden den nasjonale kontrollsiden ikke er i bruk nå.

Mer informasjon om koronasertifikat finnes på helsenorge.

Skal du ut å reise, må du uansett sjekke reglene som gjelder i det landet du skal reise til. Det kan også være forskjeller i hvordan ulike EU-land praktiserer reglene.

Informasjon om hva som gjelder i EU (Reopen EU).

Les hele begrunnelsen for endringene i nasjonalt koronasertifikat her (regjeringen.no).