Alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen setter som mål at alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar 2022.

– Målet nå er at alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar neste år. Kommunene vil få utsendt doser slik at det vil være mulig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Anbefalingen fra FHI er at alle i alderen 18-44 år tilbys en oppfriskningsdose når det har gått minst 20 uker siden dose to. Det er særlig viktig at personer med underliggende sykdommer og tilstander med moderat økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 i alderen 18-44 år, tar oppfriskningsdosen. Dette gjelder også de eldste i denne aldersgruppen og de som har yrkesrelatert eller annen økt eksponering for smitte. Men også alle andre i aldersgruppen 18-44 år kan vaksinere seg hvis de selv ønsker.

FHI anbefaler også gravide i aldersgruppen 18-44 år å ta oppfriskningsdose i andre og tredje trimester, og i første trimester dersom de har annen tilleggsrisiko.

– Kommunene får nå økt fleksibilitet i vaksinasjonen og kan gi vaksine også til personer under 45 år når det har gått 20 uker siden dose 2, dersom de har kapasitet til det. Oppfriskningsdose for voksne vil kunne bidra til bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom og død. Derfor er det viktig at så mange som mulig sier ja til vaksine, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Før kommunene tilbyr oppfriskningsdose til personer i alderen 18-44 år, bør de prioritere å gi tredje dose til de over 45 år, risikogrupper for øvrig, helsepersonell og ansatte i skoler og barnehager.

Samtidig begynner arbeidet med å nå dem som til nå ikke har ønsket å ta vaksine, å gi effekt.

– De siste ukene har vi sett at flere som tidligere har takket nei, oppsøker vaksinesentrene. Det er en gledelig utvikling, men fremdeles er antallet uvaksinerte for høyt. Jo bedre beskyttet vi blir, desto tidligere kan vi åpne opp landet, sier Støre.

Regjeringen har sørget for at kommunene kan få hjelp til økt vaksineringstakt, både gjennom avtaler med apotek og gjennom bistand fra Forsvaret.

Sjekk din kommunes nettsider for å få informasjon om kommunens vaksinasjonstilbud. 

 

27.01: Lagt til setning om å finne informasjon på kommunens nettsider.