Historisk arkiv

Lettelse i innreiserestriksjoner for arbeidsinnvandrere og studenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen gjør endringer i innreiserestriksjonene knyttet til covid-19 som innebærer at det åpnes for innreise for utlendinger med arbeidstillatelse og utenlandske studenter som skal studere i Norge.

Med virkning fra 1. juli, endrer justis- og beredskapsminister Monica Mæland bortvisningsforskriften for å utvide adgangen til innreise.

– Vi åpner nå for at blant annet utlendinger som har fått oppholdstillatelse for å arbeide eller studere her, kan reise til Norge nå, sier Mæland.

Fra 1. juli åpnes det for at alle tredjelandsborgere som har fått oppholdstillatelse etter reglene om arbeidsinnvandring kan reise inn i Norge. Dette vil for eksempel omfatte faglærte og sesongarbeidere i alle næringer. Frem til nå har det bare vært adgang til innreise for sesongarbeidere i landbruket eller grøntnæringen. I tillegg åpnes det for at utlendinger med teknisk kompetanse, som er unntatt kravet om oppholdstillatelse, kan reise inn i Norge. Dette omfatter blant andre installatører og reparatører som skal utføre nødvendig service- og vedlikeholdsarbeid.

Fra samme tidspunkt åpnes det for at studenter som har fått opptak til studier i Norge kan reise inn. Dette vil gjelde både for studenter med rett til studieopphold etter EØS-reglene og studenter med oppholdstillatelse for studieopphold etter reglene som gjelder for tredjelandsborgere. Unntaket omfatter også utvekslingselever i videregående opplæring og folkehøyskoleelever.

 – Jeg har gjennom hele denne perioden ønsket en mest mulig normal situasjon til høstens studiestart. En del av det er å kunne ønske internasjonale studenter velkommen til Norge og til norske universiteter og høyskoler. Jeg vet at mange institusjoner gleder seg veldig til å ta imot sine nye internasjonale studenter, og det gjør jeg også. I vanskelige tider som nå blir vi igjen minnet om hvor viktig det er med samarbeid og forståelse på tvers av kulturer og landegrenser. Jeg er derfor veldig glad for å kunne ønske nye internasjonale studenter velkomne til studiestart i Norge i august, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim.

 Både arbeidsinnvandrerne og studentene vil imidlertid være omfattet av de til enhver tid gjeldende regler om karantene ved innreise til Norge, og de må forholde seg til de nasjonale smittevernrådene på samme måte som alle andre.