Historisk arkiv

Regjeringen vurderer innstramminger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen vurderer ytterligere nasjonale og lokale smitteverntiltak for å redusere risikoen for store lokale utbrudd og belastningen på kommunenes test- og smittesporingskapasitet.

– Dersom antall smittetilfeller uten kjent smittekilde stiger, eller lokale utbrudd ikke kommer under kontroll, vil vi vurdere å innføre mer inngripende tiltak lokalt, regionalt eller nasjonalt, sier statsminister Erna Solberg.

­– Kommunene som sliter med store utbrudd gjør nå en kjempejobb for oss alle med å få smitten under kontroll. Vi må forvente flere lokale utbrudd som dem vi ser i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg. Men vi kan alle bidra til å stoppe disse utbruddene. Hvis vi følger smitterådene, holder avstand, holder oss hjemme når vi er syke og tester oss når vi får symptomer, er vi med på å stoppe smitten, sier statsministeren.

Mulige innstramminger
Innstrammingene som er aktuelle, er i hovedsak de samme uavhengig av om de vil være anbefalinger om lokale tiltak, eller regjeringen sine beslutninger om regionale eller nasjonale tiltak. Det er viktig for regjeringen nå å synliggjøre hvilke tiltak som er aktuelle lokalt, regionalt eller nasjonalt hvis vi står i fare for at et utbrudd har tendenser til å spre seg videre i samfunnet. Den felles listen over mulige tiltak ser slik ut:

 • Øke fokus på å beskytte sårbare grupper, forebyggende tiltak for å unngå smitte inn i helseinstitusjoner og forsterke råd til risikogrupper
 • Oppfordring om hjemmekontor forsterkes
 • Oppfordring om å unngå kollektivtransport hvis mulig
 • Maksimalt antall som kan samles på offentlige arrangementer reduseres til 50 personer
 • Skjerpet anbefaling om avstand og antall på private sammenkomster kan eventuelt reduseres til maksimalt 5-10 personer avhengig av situasjon
 • Tillatt åpningstid i restauranter, på barer og kafeer begrenses midlertidig til for eksempel kl. 24. Full stenging kan også vurderes som midlertidig tiltak avhengig av situasjonen.
 • Anbefaling om bruk av munnbind i situasjoner der man ikke kan holde avstand, som for eksempel kollektivtrafikk i rushtid
 • Oppfordring til å la flest mulig arrangementer foregå utendørs
 • Gjøre all undervisning på universitetene digital slik at det blir minst mulig fysisk oppmøte

– Disse tiltakene kan innføres lokalt hvis man får utbrudd, slik Bergen kommune nå har gjort. Smitteverntiltak kan også innføres for en større region eller for hele landet, dersom det blir nødvendig for å beholde kontrollen på smitten, sier Solberg.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med et nasjonalt rundskriv om kommunale forbud mot private sammenkomster i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.

Plan for lettelser
Regjeringen planlegger også for å kunne fortsette gjenåpningen av samfunnet, dersom smittesituasjonen tilsier det.

– Vi forbereder oss også på bedre tider, men vi letter ikke på koronatiltak i dagens situasjon, sier statsministeren.

 • Når smittesituasjonen tilsier det, vil regjeringen vurdere å åpne for trening med nærkontakt i breddeidretten for voksne over 20 år med utgangspunkt i idrettens egen plan for gradvis gjenåpning i ulike faser.
 • Regjeringen vil ut fra smittesituasjonen gjøre en ny vurdering av muligheten for å åpne for arrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Regjeringen vil også gi en ny vurdering av om det er tilstrekkelig at de som sitter i fastmonterte seter i saler skal kunne ha bare ett ledig sete mellom seg.
 • Regjeringen vil vurdere om den nasjonale skjenkestoppen skal erstattes av en klar anbefaling om at kommunene selv må vurdere dette tiltaket ut fra den lokale smittesituasjonen.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer registrering av gjester som kompenserende tiltak hvis den nasjonale skjenkestoppen oppheves.

Kommunenes ansvar
Helse- og omsorgsminister Bent Høie oppfordrer utelivsbransjen til frivillig registrering av kontaktinformasjon for gjestene  slik at smittesporing blir enklere.

– Vi må ikke bare redusere risikoen for smitte. Vi må også gjøre smittesporingsarbeidet lettere når det oppstår smitte. Ingen vet hvor smitten spres seg neste gang, påpeker Høie.

Regjeringen oppfordrer kommunene til å følge opp ansvaret de har for å kontrollere at smittereglene følges på arrangementer, også de som ikke har skjenking.

–  Vi ser at en del av de lokale utbruddene kommer fra arrangementer hvor smittevernreglene ikke er blitt overholdt. Det viser hvorfor det er så viktig at kommunene intensiverer kontrollene, sier Høie.

– Hver enkelt av oss må bidra ved å være hjemme hvis vi har luftveissymtomer. Det vil også redusere antallet som blir forkjølet og får influensa, sier Høie.


Flypersonell
Det gjøres neste uke en endring i Covid-19-forskriften slik at flypersonell slipper karantene ved ankomst til Norge dersom de testes jevnlig, eller unngår å forlate flyet i rødt land eller region.