Historisk arkiv

Forlenger intervallet mellom første og andre vaksinedose

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Intervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (Pfizer-BioNTech og Moderna) økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Dette gjelder kun personer uten underliggende sykdommer. Personer i alderen 18 til 44 år vil ifølge foreløpige estimater fra FHI kunne få tilbud om vaksine opptil fem uker tidligere enn forventet i det nøkterne vaksineringsscenarioet.

Anbefalingen trer i kraft fra og med mandag 3. mai, og vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at de som har fått første dose og har fått time til andre dose, beholder timen. Intervallet nå er på seks uker.

– Vi mottok anbefalingen fra Folkehelseinstituttet i dag, og har besluttet å følge den. Når vi øker intervallet, får langt flere vaksine tidligere. Dette vil bidra både til å hindre alvorlig sykdom og død, og til å redusere smittenivået i samfunnet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nyere kunnskap om effekten etter vaksinasjon med mRNA-vaksine, tyder på at det kun er minimal forskjell på antistoffnivået fra seks til 12 uker. Disse vaksinene gir altså god beskyttelse de første 12 ukene etter første dose.

­­– Det er viktig at alle tar andre dose på riktig tidspunkt for å bli fullvaksinert, understreker Høie.

Foreløpige estimater fra FHI viser at personer i alderen 18-44 år vil kunne få tilbud om første dose med vaksinen opptil fem uker tidligere enn dagens nøkterne prognose tilsier. Altså i uke 29 (19. – 25. juli) i stedet for i uke 34 (23. – 29. august).

Dersom vaksinene til AstraZeneca og Janssen tas i bruk i Norge i etterkant av fremleggelsen av Vorlands-utvalgets rapport 10. mai, vil det kunne få ytterligere betydning for vaksinasjonstempoet.