Historisk arkiv

Utvider massetesting for å gjenåpne samfunnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil bruke massetesting mer aktivt i gjenåpningen av samfunnet. Barn og unge i områder med høy smitte vil bli prioritert. Helsedirektoratet får ansvar for et nasjonalt system for massetesting, som skal sikre effektiv bruk av ressurser og god samordning.

- Det er fortsatt et for høyt smittetrykk i Norge. Massetesting kan være et viktig virkemiddel for å få oversikt over smitten og gjenåpne Norge raskere. Vi etablerer nå et nasjonalt system for massetesting. I første omgang prioriterer vi barn og unge i områder med høy smitte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer at jevnlig massetesting av utvalgte grupper, med påfølgende isolering og smittesporing ved positive svar, vil føre til reduksjon av smitte. Massetesting kan blant annet brukes for å holde skoler, høyskoler og universiteter åpne på en smittevernforsvarlig måte.

Barn og unge først

Massetesting, som innebærer systematisk testing av en gruppe mennesker, uten at det er foretatt individuelle vurderinger med tanke på mistanke om smitte og sykdom, benyttes allerede i flere land. I Norge pågår det flere piloter med massetesting, blant annet ved skoler og universiteter i Oslo og Bergen.

Det nasjonale systemet legger opp til tre faser. Barn, unge og studenter samt ansatte og foresatte i barneskoler og barnehager prioriteres. Fase 1 inkluderer bydeler og kommuner med høyt smittetrykk, tilsvarende FHIs risikonivå 5. I fase 2 inkluderes bydeler og kommuner på FHIs risikonivå 4. Innholdet i fase 3 vil bli konkretisert senere.

- For å sikre effektiv bruk av begrensede ressurser, som testutstyr, og god samordning, får Helsedirektoratet ansvar for å lede dette arbeidet. Direktoratet skal blant annet beslutte i hvilke situasjoner massetesting skal brukes, sørge for tilstrekkelig testmateriale og ha god dialog med kommunene, sier Høie.

Vil være frivillig

Massetesting skal være frivillig, både for kommunene og den enkelte. For barn vil det være basert på samtykke fra foreldrene.

Regjeringen har satt av over 800 millioner kroner for å sikre en rask oppstart av masstesting.