Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har godkjent Norges notifisering av en ordning knyttet til den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en veileder for den notifiserte ordningen.

Nye 750 millioner kroner til kommunene

JUNI 2021: Regjeringen fordeler nye 750 millioner kroner til kommunene for å hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien. Les mer om fordeling av midlene og tilskuddsbrev til kommunene. 

Veilederen vil oppdateres fortløpende og publiseres her etter hvert som vi høster erfaringer med bruken av den notifiserte ordningen. 

Nytt søknadsskjema for bruk av den notifiserte rammeordningen for den kommunale kompensasjonsordningen er nå tilgjengelig på regionalforvaltning.no. Skjemaet kan brukes for utlysninger etter 16. april 2021.

Følgende skjemaer kan brukes av kommunene i søknadsprosessen (skjemaene ligger også på regionalforvaltning.no): 

ESAs godkjenning av Norges notifisering av ordningen.