Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Hensikten med den kommunale kompensasjonsordningen er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Midler fra den kommunale kompensasjonsordningen er fordelt til kommunene i sju runder.

FEBRUAR 2022: 250 millioner kroner fordelt til kommunene

DESEMBER 2021: 500 millioner kroner fordelt til kommunene

DESEMBER 2021: 208 millioner kroner fordelt til kommunene

OKTOBER 2021: 330 millioner kroner fordelt til kommunene. 

JUNI 2021: 750 millioner kroner fordelt til kommunene.

APRIL 2021: 750 millioner kroner fordelt til kommunene. 

FEBRUAR 2021: 1,0 milliarder kroner fordelt til kommunene. 

Kompensasjonsordningen forlenges

Desember 2021: ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har godkjent Norges notifisering av en forlengelse av den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Ordningen er forlenget til 30. juni 2022 og grensen for tilskudd, per foretak, er hevet til 2,3 mill. Euro.

Veilederen vil oppdateres fortløpende og publiseres her etter hvert som vi høster erfaringer med bruken av den notifiserte ordningen. 

Nytt søknadsskjema for bruk av den notifiserte rammeordningen for den kommunale kompensasjonsordningen er nå tilgjengelig på regionalforvaltning.no. Skjemaet kan brukes for utlysninger etter 16. april 2021.

Følgende skjemaer kan brukes av kommunene i søknadsprosessen (skjemaene ligger også på regionalforvaltning.no): 

ESAs godkjenning av Norges notifisering av ordningen.