Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har godkjent Norges notifisering av en ordning knyttet til den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en veileder for den notifiserte ordningen.

Veilederen vil oppdateres fortløpende og publiseres her etter hvert som vi høster erfaringer med bruken av den notifiserte ordningen. 

Nytt søknadsskjema for bruk av den notifiserte rammeordningen for den kommunale kompensasjonsordningen er nå tilgjengelig på regionalforvaltning.no. Skjemaet kan brukes for utlysninger etter 16. april 2021.

Følgende skjemaer kan brukes av kommunene i søknadsprosessen (skjemaene ligger også på regionalforvaltning.no): 

ESAs godkjenning av Norges notifisering av ordningen.