Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har godkjent Norges notifisering av en ordning knyttet til den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en veileder for den notifiserte ordningen.

Fordeling av midler i kompensasjonsordningen

Midler fra den kommunale kompensasjonsordningen er fordelt til kommunene i fire runder.

FEBRUAR 2021: 1,0 milliarder kroner fordelt til kommunene. 

APRIL 2021: 750 millioner kroner fordelt til kommunene. Les mer om denne rundens:

JUNI 2021: 750 millioner kroner fordelt til kommunene.

OKTOBER 2021: 330 millioner kroner fordelt til kommunene. 

Veilederen vil oppdateres fortløpende og publiseres her etter hvert som vi høster erfaringer med bruken av den notifiserte ordningen. 

Nytt søknadsskjema for bruk av den notifiserte rammeordningen for den kommunale kompensasjonsordningen er nå tilgjengelig på regionalforvaltning.no. Skjemaet kan brukes for utlysninger etter 16. april 2021.

Følgende skjemaer kan brukes av kommunene i søknadsprosessen (skjemaene ligger også på regionalforvaltning.no): 

ESAs godkjenning av Norges notifisering av ordningen.