Historisk arkiv

Nordisk samarbeid for å hjelpe nordiske statsborgere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Mine nordiske kolleger og jeg er enige om å samarbeide tett for å hjelpe nordiske statsborgere. Vi har hatt nær kontakt om arbeidet for å få våre borgere trygt hjem, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Vi er enige om følgende: 

  • Vi oppfordrer flyselskaper og reiselivsbransjen til å fortsette det viktige arbeidet de allerede har startet med å få alle sine kunder hjem.
  • Nordiske borgere skal få transitt gjennom nordiske land slik at de kan reise hjem til sine respektive land.
  • De nordiske landene vil opprettholde det sterke konsulære samarbeidet i hele verden. Dette betyr også at nordiske borgere kan få støtte fra andre nordiske ambassader i land der deres eget hjemland ikke er representert.

- Vi står hverandre nær i Norden, og har lang tradisjon for å å hjelpe hverandre. I denne krisen gir nordisk solidaritet og samhold oss styrke. Vi står sammen om å hindre spredning av koronaviruset, og vi arbeider for at våre borgere kommer seg trygt hjem, sier utenriksministeren.