Historisk arkiv

Verifiserbart koronasertifikat klart 11. juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Koronasertifikatet til innenlands bruk skal være klart 11. juni. Det vil være to ulike visninger for koronasertifikatet: en enkel visning for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området.

Personvern er grunnen til at koronasertifikatet deles i to. På den måten trenger ikke brukerne å gi fra seg mer informasjon enn nødvendig. Ved innenlands bruk vil det sjelden være nødvendig å vise annen informasjon enn at koronasertifikatet er gyldig. Koronasertifikatet ligger på helsenorge.no, og kan lastes ned på mobil eller skrives ut.

Lovforslag om koronasertifikat

– Regjeringen har hatt på høring et lovforslag om koronasertifikat. Vi ønsker å lage et system for sikker og verifisert dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og immunitet etter gjennomgått koronasykdom, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Lovforslaget innebærer også at Helse- og omsorgsdepartementet får fullmakt til å lage forskrifter for å tilpasse sertifikatordningen til EUs regelverk. Stortinget skal behandle lovforslaget, og gitt at behandlingen går som planlagt, kan det tre i kraft til innenlands bruk 11. juni. Da får vi et verifiserbart koronasertifikat med QR-koder som kan kontrolleres.

– Det er viktig for meg å understreke at koronasertifikatet ikke skal brukes til å sette begrensninger. Det skal brukes til å gi lettelser. For eksempel at man kan delta på større arrangementer enn hva som er tillatt uten bruk av koronasertifikat, påpeker Høie. 

Koronasertifikat til bruk i utlandet 

Den andre visningen av koronasertifikatet vil gjøre det mulig å krysse grenser i EU- og EØS-området. Den felles europeiske løsningen vil sannsynligvis være klar i starten av juli. Personer med et norsk digitalt sertifikat kan bruke dagens løsning ved innreise på grensen allerede fra i morgen, torsdag 3. juni kl. 12.00.

– EU krever mer informasjon for kryssing av grenser, og det er behov for å kunne skille status for vaksine, test og gjennomgått sykdom fra hverandre. Det vil være nødvendig å vise for eksempel vaksinenavn, antall vaksinasjonsdoser og vaksinasjonsdato. Derfor lager vi en utvidet del av koronasertifikatet til denne bruken, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder til 1. juli og vil bli vurdert på nytt innen da. De som velger å reise må selv sette seg inn i reglene for karantene og smittevern i det landet de skal til. Det vil variere fra land til land. 

Reisende fra utlandet til Norge 

Frem til 11. juni innfører vi en midlertidig løsning som innebærer at reisende ikke må på karantenehotell, men kan ta karantenen hjemme eller på annet egnet sted, hvis de på grensen kan dokumentere på helsenorge.no at de er vaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene. Det er politiet på grensen som får i oppgave å sjekke den digitale informasjonen.

– Nå slipper man å være på karantenehotell hvis man i grensekontrollen kan logge seg inn på helsenorge.no og vise at man er vaksinert eller har hatt korona. Trenger man hjelp til innlogging vil politiet bistå. Papirutskrifter eller andre lands dokumentasjon er ikke verifiserbare og da man på karantenehotell. Dette er en midlertidig løsning som varer fra 3. juni til 11. juni, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

De som dokumenterer digitalt på helsenorge.no at de er beskyttet vil kunne forlate karantenehotellet og ta resten av karantenen hjemme. Justis- og beredskapsdepartementet jobber med å få på plass praktiske løsninger for dette og vil komme tilbake til det så raskt som mulig.

Den midlertidige ordningen trer i kraft torsdag 3. juni klokken 12.00, og varer frem til sertifikatet med QR-koder er på plass. 

– Vi ser nå at flere reiser og trolig vil det bli flere etter disse endringene. Da er det viktig å understreke de rådene vi har om å fortsatt unngå unødvendige reiser, og hvis du likevel velger å reise må du være forberedt på lange køer på grensen. Vi har fortsatt grensekontroll og testing og politiet har ikke ubegrenset kapasitet, understreker helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I perioden mellom 11. juni og frem til det utvidede sertifikatet er klart rundt starten av juli, vil beskyttede personer som bor i Norge og kommer hjem fra utlandet, kunne bruke den nasjonale løsningen på grensen. Da viser man et utvidet bilde som bekrefter vaksinasjon eller gjennomgått sykdom. 

Ikke-digitale brukere og kontroll av sertifikatet

Ikke-digitale brukere kan benytte seg av systemet for fullmakt på Helsenorge, hvor du kan gi andre fullmakt til å skrive ut koronasertifikat. Det jobber også med en løsning for dem som ikke bruker mobil, nettbrett eller PC, slik at de kan få tilsendt en utskrift av koronasertifikatet.

Videre jobbes det med en teknisk løsning for dem som skal kunne kontrollere koronasertifikatet på grensen eller på arrangementer innenlands, ved hjelp av QR-koden på sertifikatet. Dette testes ut denne uken.