Historisk arkiv

Strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

For å hindre innførsel av ny variant av covid-19 oppdaget i Storbritannia, innføres det strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia.

Nytt krav om testing for covid-19

Fra og med 22. desember innføres nye krav om testing for innreisende fra Storbritannia.

Alle som ankommer etter 21. desember skal teste seg så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. Så langt som mulig skal testing skje på flyplassen eller annen grensestasjon, hvis ikke må de reisende ta kontakt med kommunen eller annen teststasjon for å bestille testing.

Alle skal deretter ta ny test tidligst 7 døgn etter ankomst, og resultatet må foreligge før karantenen avsluttes etter tidligst 10 døgn.

Kravet gjelder alle som har oppholdt seg i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst.

Personer som har oppholdt seg i Storbritannia etter 7. desember 2020, og har ankommet Norge før 22. desember 2020 skal så snart som mulig teste seg. Personen skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 22. desember 2020.

Kravet gjelder test for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR.

Kravet om testing gjelder ikke for barn under 12 år.

 

Skjerpede karantenekrav

Flere av unntakene fra karantenekravene fjernes eller skjerpes for personer som før ankomst til Norge har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene. Blant annet innføres testkrav for personer som reiser i forbindelse med samvær med barn eller delt bosted. De vil ha innreisekarantene i arbeidstiden og fritiden frem til negativt resultat av test tatt tidligst dag 3 etter ankomst til Norge og i fritiden frem til negativt resultat av test tatt tidligst dag 7 etter ankomst til Norge. Samværet med barnet kan gjennomføres uavhengig av karantenekravet. Blant unntakene som oppheves er unntaket for internasjonale idrettskonkurranser.

 

Personer som kan dokumentere at de har gjennomgått covid-19

Det nye testkravet og de skjerpede karantenekravene gjelder ikke for personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de iløpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.

Les forskriften på Lovdata