Historisk arkiv

Endringer i karantenehotellordningen og lettelser i innreiserestriksjonene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser fjernes ved innreise til Norge slik at reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte slipper å være på karantenehotell. Personer som har vært i områder med høy smitte må på karantenehotell, uavhengig av reisens formål. Det innføres unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er bosatt i områder som ikke er underlagt karanteneplikt i Norge.

– Vi endrer nå reglene for karantenehotell. Vi fjerner skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser ved innreise til Norge, og ser heller på smittetrykket i enkeltland. Det betyr at reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte også slipper karantenehotell. Personer som har vært i områder med høy smitte må fremover i karantenehotell. Det gjelder selv om reisen var en nødvendig arbeidsreise. Så snart vi har fått på plass dokumentasjon som er digital, sikker og verifiserbar vil også beskyttede personer, blant annet de som har fått første vaksinedose for mer enn tre uker siden, slippe å være på karantenehotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Følgende grupper skal være på karantenehotell fra torsdag 27.05.2021 kl. 12.00: 

  • Reisende utenfor Europa, skal i utgangspunktet være på karantenehotell i hele karanteneperioden frem til negativ test tidligst etter sju døgn.
  • Reisende fra europeiske land som har færre enn 150 nye smittede per 100 000 de siste 14 dagene og maks 4 prosent av de som testes, er positive, slipper å oppholde seg på karantenehotell. De må gjennomføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested.
  • Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land som har flere smittede enn 150 smittede per 100 000, må være på karantenehotell frem til de har fått en negativ test tatt tidligst etter tre døgn. De må fullføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested og kan teste seg ut av karantene tidligst etter sju døgn.
  • Reisende fra europeiske land med særlig høye smittetall, må være på karantenehotell fram til negativ test tidligst etter sju døgn. Det kommer mer informasjon om denne gruppen senere.

Unntakene ved sterke velferdshensyn blir videreført. Regjeringen vil innføre en dispensasjonsordning for denne gruppen  som gjør at en kan søke om unntak fra karantenehotell og få vedtak før du står på grensen.

Det gjøres også unntak for sjøfolk som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia og som skal mønstre på i Norge. Sjøfolk må fortsatt på karantenehotell etter at de kommer hjem, men kan gjennomføre karantenen før de mønstrer på om bord i skipet. Disse endringene trer i kraft fra i dag, 21. mai.

Toppidrettsutøvere som er aktuelle for OL eller Paralympiske leker og nødvendig støttepersonell får endringer i innreisekarantenen og unntak fra kravet om opphold på karantenehotell etter at de har vært i utlandet for å konkurrere som ledd i forberedelser og kvalifisering til Olympiske og Paralympiske leker. De må være i karantene frem til negativ test tatt tidligst på dag tre etter at de kommer tilbake.

– De strenge tiltakene på grensene våre har gitt effekt. Importsmitten har gått ned, men smittesituasjonen i verden rundt oss er fremdeles sammensatt og alvorlig mange steder. Vi må fortsette med strenge restriksjoner på utlendingers adgang til innreise til Norge, men vi gir nå unntak for de som er bosatt i land hvor smitten er så lav at vi ikke har krav om karantene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det åpnes for innreise for utlendinger som er bosatt i land/områder som ikke er underlagt karanteneplikt («gule land») i Norge. I dag gjelder dette Grønland, Færøyene, Island og deler av Finland, men det vil endre seg etter hvert som flere land får vaksinert befolkningen og smitten faller. Dette unntaket trer også i kraft 27. mai. Storbritannia vil bli inkludert i denne ordningen, og dermed bli vurdert etter samme kriterier som EØS/Schengen-landene.

Det vil bli foretatt en fornyet vurdering av lettelser i innreiserestriksjonene i forbindelse med trinn 3 i gjenåpningsplanen. Da vil det blant annet vurderes ytterligere lettelser for arbeidsreisende, familie, kjærester og internasjonale studenter og elever.

Helsedirektoratet og FHI har nylig kommet med omfattende anbefalinger om hvilke innreiseregler som bør gjelde frem til alle over 18 år i Norge er tilbudt en vaksine. Blant rådene er at vi skal ha tre dagers innreisekarantene også for vaksinerte i denne perioden og at vi skal forlenge de globale reiserådene ut juli. Regjeringen har ikke tatt stilling til disse forslagene enda. Vi mener det er grunn til å stille spørsmål ved om det er for strengt. Derfor er det gitt nye oppdrag om å vurdere dette.

– Når vi har fått nye faglige råd vil vi vurdere å fjerne innreisekarantenen helt for de som er beskyttet med vaksine eller har immunitet som følge av å ha hatt korona. Det vil imidlertid kreve at vi har på plass et verifiserbart koronasertifikat først, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Utenriksdepartementet forlenger sitt globale reiseråd til 1. juli. Det er fremdeles en betydelig risiko for at reiser til utlandet vil kunne føre til mer smitte, og import av nye virusvarianter som vil gjøre det vanskeligere å åpne opp igjen her hjemme.

– Regjeringens gradvise gjenåpningsplan er i gang, men helsemyndighetene tilråder å unngå utenlandsreiser til en større andel nordmenn er vaksinert. Derfor forlenger vi det globale reiserådet til 1. juli. Vi ønsker ikke å ha reiserådet lenger enn nødvendig, men slik situasjonen er nå er det mest forutsigbart å planlegge Norgesferie i sommer, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.