Går bort fra jevnlig testing

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing. Det avvikles derfor. Endringen gjelder umiddelbart.

-Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Endringen er særlig viktig for skole, barnehage, høyskoler og universiteter, hvor det har vært anbefalt jevnlig testing i kommuner som har opplevd smittespredning som har påvirket samfunnet i stor grad. Det har også vært anbefalt testing i kommuner som har hatt et smittenivå i aktuelle aldersgrupper på over 2500 per 100 000 siste 14 dager.

Endringene i teststrategien gjøres på bakgrunn av faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har sammen gitt kommunene råd om hvordan tester skal prioriteres. Denne prioriteringsrekkefølgen gjelder fortsatt. Det er viktigst å prioritere at personer som har symptomer på covid-19 får teste seg. Dernest prioriteres personer som følger et testregime for å slippe karantene.

Med denne endringen i TISK-strategien, vil det ikke lenger være et generelt råd om å prioritere tester til jevnlig testing.

-Hver og en av oss må framover ta et større ansvar selv, og det gjelder også bruk av selvtester. Testene skal brukes når det er grunner til det, og da først og fremst ved symptomer, sier Kjerkol.

Hun understreker at kommuner som vurderer et eventuelt høyere tiltaksnivå, fremdeles må vurdere om jevnlig testing da kan være et alternativ.

-Målet er fortsatt at barn og unge skal skjermes for de mest inngripende tiltakene, sier Kjerkol.