Historisk arkiv

Bedre tilgang til smittevernutstyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

For å sikre at helsetjenesten har god tilgang til smittevernutstyr har regjeringen besluttet at det blant annet kan gis unntak fra kravet om at utstyret må være CE-merket.

Et koronautbrudd krever langt mer smittevernutstyr enn i en normalsituasjon. Det er derfor stor etterspørsel etter åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind og annet utstyr. For noen typer verneutstyr kan det oppstå mangelsituasjoner i fremtiden. Dette har gjort det nødvendig med å se på alternative løsninger. Regjeringen har derfor besluttet at det blant annet kan gis unntak for kravet om CE-merking. Selv om det kan gjøres et unntak, er det avgjørende at smittevernutstyret oppfyller nødvendig krav til sikkerhet som CE-merkingen vanligvis ivaretar.

Innsatsen for å skaffe smittevernutstyr er godt i gang. De regionale helseforetakene samarbeider om dette, og er i dialog med næringslivet om de kan bidra.

Les forskriften på Lovdata.