Staten skal ta en større del av regningen for koronarelatert sykefravær

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen reduserer perioden arbeidsgivere må betale sykepenger. Staten skal dekke koronarelatert sykefravær fra dag seks for både ansatte, selvstendige og frilansere.

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Økt sykefravær kan imidlertid få økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere og norsk næringsliv.

Arbeidsgivere betaler normalt sykelønn i 16 dager før staten overtar regningen. Regjeringen foreslår nå at staten skal dekke utgiftene fra dag seks. Også selvstendig næringsdrivende og frilansere får dekket sykefravær fra og med dag seks med koronarelatert sykefravær. Normalt overtar staten sykepengeutgiftene for denne gruppen først fra dag 17.

– Regjeringen tar en større del av regningen både for å støtte opp om etterlevelsen av smitteverntiltakene og for å redusere den økonomiske belastningen for små og store virksomheter, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Nye regler vil gis virkning for sykefravær fra og med 1. desember og skal vare til og med 30. juni 2022.

Arbeidsgivere skal forskuttere sykepenger for ansatte, men vil få refusjon fra Nav på samme måte som tidligere i pandemien.