Historisk arkiv

Åpner for kystcruise på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen åpner nå for at det kan gjennomføres kyst- og ekspedisjonscruise på Svalbard for fartøyer med maksimum 250 passasjerer om bord.

– Longyearbysamfunnet er hardt rammet av følgene av pandemien. Det er derfor viktig at større deler av reiselivet på Svalbard kan få ta del i den åpningen vi nå gjør av samfunnet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det er en forutsetning at driften gjøres i henhold til veilederen som er utarbeidet for kystcruisenæringen, samt at plan for drift er behandlet av Sysselmannen på Svalbard.

Denne åpningen gjelder fartøyer som kan ta inntil 500 passasjerer. Av smittevernhensyn er det imidlertid krav om maksimum 50 % passasjerkapasitetsutnyttelse om bord, altså inntil 250 passasjerer.

Kyst- og ekspedisjonscruise innebærer særlige utfordringer for både for helse – og redningsberedskapen på Svalbard. Covid-19-forskriften setter derfor krav om at de som tilbyr reiselivsaktivitet på Svalbard før oppstart skal fremlegge en plan som skal vise hvordan de kan ivareta smittevernkrav som fremgår av lov, forskrifter og veileder for ekspedisjonscruise (kystcruise) på og rundt Svalbard under covid-19 utbruddet 2020.

Ved utbrudd av Covid-19 om bord skal fartøyer kunne henvises til havn i Tromsø for å unngå at fartøyer med sykdom om bord tar til havn i Longyearbyen.

Fartøyene vil kunne ha passasjerer fra fastlandet og fra de nordiske landene som det nå vil åpnes for innreise fra.

Det har siden 1. juni vært mulig å drive landbasert reiselivsaktivitet på Svalbard i tråd med kravene i Covid-19 forskriften etter at den lokale innreisekarantenen ble opphevet.