Historisk arkiv

Koronavirus blir meldepliktig sykdom og defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsetjenesten må melde eventuelle tilfeller av det nye koronaviruset i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Forskriftsendringen trer i kraft 31. januar.

Det nye koronaviruset gjøres meldepliktig til MSIS-registeret og defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom.

– Dette gjør vi for å kunne oppdage smittetilfeller tidlig og identifisere smittemåter gjennom smitteoppsporing. Dette kan begrense smitten og forhindre et større utbrudd i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. – Selv om viruset enda ikke har kommet til landet, gjør det oss bedre forberedt dersom det skulle komme hit.

Definering som allmennfarlig smittsom sykdom gir blant annet hjemmel til å pålegge leger smitteoppsporing og unntak fra taushetsplikt i denne sammenhengen og andre smitteverntiltak dersom det er nødvendig. Meldingsplikt til MSIS vil gi helsemyndighetene oversikt over antall tilfeller i Norge.

For å være oppdatert på situasjonen med coronavirus har norske helsemyndigheter kontinuerlig kontakt med sitt internasjonale nettverk, og følger situasjonen tett med faglige fora og varslingssystemer.

Les mer om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)

Delegert myndighet

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer i dag til Helsedirektoratet å koordinere helse- og omsorgssektorens innsats i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre berørte aktører.

- Dette er et tiltak i Nasjonal helseberedskapsplan og vi gjør dette nå som et føre-var-tiltak fordi vi ser at situasjonen berører flere aktører, både i helsesektoren og andre sektorer. Det er derfor avgjørende at aktørene i vår sektor og andre sektorer viderefører og styrker det gode samarbeidet om å håndtere utbruddet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.