Historisk arkiv

Lovendringer om koronasertifikat vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Endringene i smittevernloven som legger til rette for å ta i bruk koronasertifikatet i Norge, er vedtatt og trer i kraft i dag.

Formålet med de nye bestemmelsene er å få et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, gjennomgått koronasykdom og testresultat. Lovendringene legger også til rette for innføring av EU-forordning om koronasertifikat og gir Helse- og omsorgsdepartementet fullmakt til å regulere bruken av et koronasertifikat i forskrift når det er behov for dette.

– Det er viktig for meg å understreke at koronasertifikatet ikke skal brukes til å sette begrensninger. Det skal brukes til å gi lettelser. For eksempel at man kan delta på større arrangementer enn hva som er tillatt uten bruk av koronasertifikat, eller åpne tilbud som ellers ville vært stengt, sier statsminister Erna Solberg.

– Innenlands vil vi ta i bruk koronasertifikatet på trinn 3 i gjenåpningen, og vi vil komme tilbake til hvordan dette skal gjøres i neste uke, fortsetter hun.

Bruken av koronasertifikatet skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for å ha restriksjoner. Det vil ikke være permanent eller langvarig bruk av koronasertifikat i Norge, og at det norske regelverket er foreslått å være begrenset til seks måneder. 

Personvern

Koronasertifikatet har to ulike visninger: en enkel visning for bruk i de fleste tilfellene innenlands, og en utvidet visning som i hovedsak skal brukes for grensepassering i EU- og EØS-området. Koronasertifikatet har QR-koder som kan kontrolleres.

Personvern er grunnen til at koronasertifikatet har to ulike visninger. På den måten trenger ikke brukerne å gi fra seg mer informasjon enn nødvendig. Ved innenlands bruk vil det sjelden være nødvendig å vise annen informasjon enn at koronasertifikatet er gyldig.

Den felles europeiske løsningen vil sannsynligvis være klar i starten av juli.

– Men allerede fra klokken 15.00 fredag 11. juni starter politiet å kontrollere koronasertifikat som er utstedt i Norge på grenseovergangene. Dette reduserer risikoen for importsmitte, sier justisminister Monica Mæland.

Koronasertifikatet ligger på helsenorge.no, og kan lastes ned på mobil eller skrives ut.

Utvidet EU-del

– EU krever mer informasjon for kryssing av grenser, og det er behov for å kunne skille status for vaksine, test og gjennomgått sykdom fra hverandre. Det vil være nødvendig å vise for eksempel vaksinenavn, antall vaksinasjonsdoser og vaksinasjonsdato. Derfor lager vi en utvidet del av koronasertifikatet til denne bruken, påpeker helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder til 1. juli og vil bli vurdert på nytt innen da. De som velger å reise må selv sette seg inn i reglene for karantene og smittevern i det landet de skal til. Det vil variere fra land til land.

Gratis test

Utgangspunktet for koronasertifikat er at test skal likestilles med vaksinasjon og gjennomgått covid-19. Men testresultat er kun et øyeblikksbilde og kan ikke tillegges samme vekt som å være beskyttet i alle sammenhenger. For eksempel vil ikke test gi fritak fra innreisekarantene.

– Bruk av koronasertifikat vil kreve god tilgang til testing. Vi vil derfor etablere et system med statlig finansiering av testing utført av private aktører. Det skal brukes antigen hurtigtester, og resultatet skal registreres i MSIS slik at det vises i koronasertifikatet. Det skal være gratis for alle å teste seg, sier Høie.

Det vil stilles krav som de private aktørene må oppfylle for å få refusjon. Blant annet skal testsvaret registreres i MSIS. Private aktører som oppfyller kravene får refundert en pris per test. Systemet vil være operativt og i drift fra trinn 3 i gjenåpningen.