Historisk arkiv

Norske studenter i Norden kan gjennomføre karantenetiden sin hjemme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen presiserer karantenereglene for studenter som kan gjennomføre karantene hjemme. Dette inkluderer norske studenter som studerer i ett av de nordiske landene. De trenger ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell selv om de ikke er folkeregistrert i Norge.

På grunn av markant økning i smittetallene den siste tiden, både i Norge og ellers i Europa, har regjeringen etter råd fra helsemyndighetene besluttet å innføre kraftfulle tiltak for å redusere importsmitten. Med virkning fra natt til mandag 9. november er det derfor innført krav om at de som skal være i innreisekarantene, som hovedregel skal gjennomføre karantenen på karantenehotell.

- Vi står i en vanskelig smittesituasjon hvor vi strammer inn, i håp om at vi kan gjennomføre lettelser før jul. Vi håper at de som opplever at det igjen blir vanskeligere å få besøk fra studenter, kjærester eller annen familie, står i en bedre situasjon nærmere jul. Det er krevende å sette en grense for hvem som må gjennomføre karantene på hotell og hvem som skal gjøre det hjemme. Målet er å sikre at innreisende fra røde områder har et egnet sted hvor de kan tilbringe karantenetiden etter ankomst til Norge, og at dette er noe som enkelt kan dokumenteres ved innreise, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Unntak fra å gjennomføre karantene på karantenehotell

Enkelte grupper er unntatt plikten til å gjennomføre karantene på karantenehotell. Det omfatter:

  • De som er folkeregistrert som bosatt og de som har meldt flytting til Norge, selv om de ennå ikke er folkeregistrert.
  • De som eier bolig i Norge
  • Arbeidstakere hvor arbeidsgiver har sørget for egnet oppholdssted
  • Asylsøkere og overføringsflyktninger.

Utenlandsstudenter som er folkeregistrert bosatt i Norge, trenger ikke bo på karantenehotell. De anses da også som «bosatt» i Norge etter covid-19-forskriften. Studenter som har meldt flytting til et annet land, må derimot tilbringe karantenen på karantenehotell. 

Unntak fra kravet for norske studenter som studerer i et annet nordisk land 

Regjeringen presiserer nå at også studenter i andre nordiske land skal anses som bosatt i Norge etter karantenereglene, selv om de etter spesielle regler i en egen nordiske overenskomst om folkeregistrering har registrert flytting fra Norge til studielandet og mistet folkeregistreringen i Norge. De trenger derfor ikke oppholde seg på karantenehotell, men kan gjennomføre karantene på annet egnet karantenested. 

- Karantenereglene skal ikke slå ulikt ut for norske studenter i og utenfor de nordiske landene på grunn av de spesielle reglene for Norden om hvor du skal være folkeregistrert. Nå presiserer vi at også norske studenter i Norden som vil komme hjem til jul kan gjennomføre karantenen sin hjemme, ikke på karantenehotell, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Karanteneplikten gjelder fortsatt og nærkontakter må unngås

Hovedregelen er at innreisekarantene skal gjennomføres på karantenehotell. Det gjelder også for familiemedlemmer, inkludert studenter, som ikke anses bosatt i Norge etter disse retningslinjene. Det er for å sikre at innreisekarantene i disse tilfellene gjennomføres uten nærkontakt med andre voksene.

- Studentene som alle andre må fortsatt etterleve de generelle karantenereglene de første ti dagene de er i Norge som betyr at de må unngå nærkontakt med familiemedlemmer og andre som de ikke bor med til daglig. Så er det viktig at studenter som kommer hjem sjekker studielandets egne regler for innreisekarantene, og at de tar høyde for at dette kan påvirke eventuelle eksamener over jul, sier Asheim.

Fakta om folkeregister og de nordiske landene

Norske studenter som studerer i ett av de andre nordiske landene, kan være pliktig til å folkeregistrere seg i studielandet. Da skal de også melde seg ut av det norske folkeregisteret. Dette gjelder som regel ikke studenter som studerer utenfor Norden, og de fleste vil derfor fortsatt være folkeregistrert i Norge med mindre de aktivt har valgt å melde seg ut av norsk folkeregister.