Historisk arkiv

Flere reisende må på karantenehotell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet at reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen, skal på karantenehotell ved ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig om reisen har vært nødvendig eller ikke.

– Selv om smitten er på vei ned i Norge og i mange europeiske land, ser vi at det er en alvorlig situasjon ellers i verden. For å begrense risikoen for importsmitte blir hovedregelen nå at alle som kommer til Norge fra land utenfor EØS/Schengen skal i karantene på karantenehotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. 

Tidligere var det slik at personer bosatt i Norge som kom tilbake etter en nødvendig reise var unntatt fra kravet om karantenehotell og kunne gjennomføre karanteneperioden i eget hjem. Nå gjelder dette unntaket bare ved nødvendige reiser innen EØS/Schengen.

Covid-19-forskriften § 5 endres slik at reglene for reisende fra Bangladesh Irak, India, Nepal og Pakistan utvides til å gjelde alle land utenfor EØS/Schengen. I tillegg blir det noen innstramminger for unntak for test på grensen i covid-19-forskriften § 4 d tredje ledd bokstav g og i som gjelder for diplomater og inviterte delegasjoner, slik at dette unntaket ikke gjelder for personer som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengenområdet i løpet av de siste 10 døgn før ankomst til Norge.

-Det er viktig at kommunene i nærheten av Gardermoen bistår hverandre og sikrer kapasitet på karantenehotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Endringene trer i kraft søndag 9. mai 2021 kl. 12.