Kommunene skal opprettholde beredskapen ut april

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det er behov for at kommunene planlegger for å opprettholde dagens beredskap for vaksinasjon og testing ut april. Staten vil dekke kommunenes nødvendige utgifter til dette formålet.

– Kommunene gjør en formidabel jobb med å håndtere koronapandemien. Kommunenes innsats har vært avgjørende for at vi har hatt kontroll med smittespredningen og nå har kunnet fjerne svært mange av koronatiltakene. Pandemien er likevel ikke over, og tiden fremover vil bli krevende. Mange vil bli smittet. Vi ber derfor kommunene opprettholde dagens beredskap for både testing og vaksinasjon ut april, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Vaksinasjon 

Nær 400 000 vaksinedoser ble satt i uke 1 og i uke 2. Selv om vaksinasjonstempoet nå har gått noe ned er det viktig med et åpent og tilgjengelig tilbud fremover, og at dagens kapasitet opprettholdes. Regjeringen har vært opptatt av forutsigbarhet for kommunene og det betyr at regjeringens strategi og beredskapsplan gjelder ut april, også med tanke på økonomisk dekning.

Testing

Selv om det er gjort betydelige endringer i TISK-strategien (teste-isolere-smittespore-karantenere) er det viktig at kommunene har kapasitet til å håndtere lokale utbrudd. Kommunene skal også kunne tilby innbyggerne nødvendig testing. Helsedirektoratet vil derfor sende ut mer enn 40 millioner tester til kommunene i ukene som kommer. Det er innebærer at det fortsatt er behov for å opprettholde frostfri lagerkapasitet og løsninger for å distribuere tester til innbyggerne i tråd med gjeldende prioriteringskriterier. Regjeringen vil så raskt som mulig komme med oppdatert informasjon om forventinger til beredskap og testing fremover. Inntil videre bes det om at kommunene planlegger for å opprettholde dagens beredskap ut april.

Staten dekker kommunenes utgifter

Kommunesektoren vil bli kompensert for samlede merutgifter og mindreinntekter som følger av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak. Dette inkluderer også utgifter til testing og vaksinering. For å få innsikt i hva de økonomiske konsekvensene av covid-19-situasjonen for kommunesektoren er, har det blitt nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra departementene og kommunesektoren. Arbeidsgruppen vil få forlenget sitt mandat, slik at den også vil kartlegge de økonomiske konsekvensene av pandemien for kommunesektoren for første halvår 2022. Neste rapport skal ferdigstilles innen 1. april 2022.

Les brevet til kommunene