Forsiden

Historisk arkiv

Lettere for pensjonert personell i helsesektoren å jobbe

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell i helsesektoren enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet.

ENDRET 20. OKTOBER:

Stortinget vedtok 20. oktober 2020 å forlenge reglene fram til 1. juli 2021.

Koronaviruset fører til at helsevesenet opplever et ekstraordinært behov for personell. For å møte dette behovet åpner nå regjeringen opp for at pensjonert personell i helsesektoren som har gått av med AFP kan komme tilbake på jobb, uten at dette skal føre til at deres pensjon avkortes.

Denne regelendringen ble fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet tirsdag 17. mars. Den trer i kraft umiddelbart, og gjelder i denne omgang fram til 1. november. Tilsvarende regler i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene ble vedtatt av Stortinget mandag 16. mars.

Helt konkret gjelder endringen forskriften som regulerer kombinasjon av AFP for medlemmer i Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt. Denne vil også gjøre seg gjeldende for alle ordninger innen offentlig sektor og for alle yrkesgrupper som gjeninntrer i stilling i det offentlige helsevesenet i forbindelse med koronaviruset.

For AFP i privat sektor og alderspensjon fra folketrygden skjer det ingen prøving mot arbeidsinntekt.

Forskrift om kombinasjon av AFP og arbeidsinntekt