Historisk arkiv

Mulighet for større fleksibilitet i arbeidstid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

For at statsansatte skal kunne ivareta viktige funksjoner også under koronakrisen, har staten og de fire hovedsammenslutningene blitt enige om å endre rammene for arbeidstid. - Lov og avtaleverk er laget for en normalsituasjon, ikke en slik situasjon vi står oppe i nå, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Normalt skal alle statsansatte ha en kjernetid fra klokken 09.00 til klokken 14.30. I dag har partene blant annet blitt enige om at denne kjernetiden settes ut av kraft for en periode.

- Mange ansatte i staten er hjemme med barn hele eller deler av dagen, og noen drar tidligere eller senere på jobb enn vanlig. Da må de ansatte ha fleksibilitet som gjør at de i større grad kan jobbe når de har mulighet til det, sier Astrup.

Situasjonen rundt koronaviruset setter Norge på en stor prøve som samfunn, heter det i avtalen mellom staten, LO stat, Akademikerne, Unio og YS.

"Det er også en krevende situasjon for arbeidslivet. De sentrale partene i staten understreker at det også i en slik situasjon er viktig å ha åpne og gode prosesser i virksomhetene slik at de lokale partene kan finne frem til gode løsninger som ivaretar arbeidsgivers behov for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag og arbeidstakers behov for forutsigbarhet og tilstrekkelig vern", skriver de videre.

- Jeg er glad for velvillighet og den konstruktive innstillingen partene har i denne situasjonen. Utbredelsen av koronaviruset påvirker hele nasjonen, jobbhverdagen vår og privatlivet vårt. Derfor er det viktig at vi kan finne løsninger sammen, sier Astrup.

Både lov og avtaleverk legger til rette for at arbeidsgiver og tillitsvalgte kan finne gode løsninger lokalt. Dette oppfordrer vi spesielt til nå, skriver partene.

De er også enige om særskilte rammer for arbeidstid i virksomheter som har såkalt samfunnskritiske funksjoner. For disse virksomhetene åpnes det blant annet for at hviletiden kan reduseres fra 11 til 8 timer og at arbeidsgiver har mulighet til å pålegge overtid på inntil 400 timer i 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00