Historisk arkiv

Foreslår å forlenge koronaloven med én måned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår at koronaloven forlenges frem til 27. mai. Forskrifter gitt med hjemmel i loven vil gjelde fram til samme dato.

– Jeg mener at en forlengelse av loven i én måned er nødvendig. Vi har sett at loven så langt har vært svært nyttig i arbeidet med å tilpasse samfunnet den nye situasjonen, til beste for enkeltpersoner og næringsliv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Vi vil bruke loven med svært stor forsiktighet fremover. Behovet for å fremme nye forskrifter med hjemmel i loven er blitt mindre nå som den mest akutte fasen av koronakrisen er over, sier Mæland.   

I løpet av denne måneden vil regjeringen sørge for et alternativt rettsgrunnlag for forskriftene som skal ha varighet utover 27. mai, herunder ved å fremme proposisjoner til Stortinget.

– Vi ser ikke for oss at det vil være nødvendig med ytterligere forlengelser av loven enn denne, avslutter Mæland.

Prop. 76 L (2019–2020) Endringer i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)