Prop. 76 L (2019–2020)

Endringer i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)

Det foreslås enkelte endringer i koronaloven, herunder at lovens varighet forlenges med én måned til 27. mai 2020. Loven åpner for å fastsette forskrifter om forsvarlige og effektive tiltak som er nødvendige for å begrense forstyrrelsen av normale samfunnsfunksjoner som følge av utbruddet av covid-19 og for å avhjelpe negative konsekvenser for befolkningen, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget