Historisk arkiv

Forlenger reiseråd. Nye endringer i Norden og Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Reiserådet der UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land forlenges fra 20. august til 1. oktober.

- Situasjonen tilsier at vi viderefører det globale reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Verden står midt i en pandemi. Når jeg fortsatt sier at vi er langt fra en normalsituasjon, så er det fordi smittesituasjonen endrer seg raskt. Vi ser at det er økende smittenivå i svært mange land, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.  

Det er gjort unntak fra dette reiserådet for de landene i EØS/Schengen-området som ifølge Folkehelseinstituttet tilfredsstiller de norske smittekriteriene.

- Unntak fra reiserådet er ikke en oppfordring om å reise utenlands. Hver enkelt må tenke nøye gjennom om det er nødvendig å reise, sier utenriksministeren.

Regjeringen har tidligere varslet at reiserådet der UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land skulle vare frem til 20. august. På grunn av den utfordrende smittesituasjonen globalt har regjeringen besluttet å forlenge reiserådet til 1. oktober. Reiserådet vil først oppheves når smittesituasjonen tilsier det.

På bakgrunn av Folkehelseinstituttets vurdering av smittesituasjonen for koronavirus har regjeringen besluttet at flere land og områder blir røde på smittekartet for Europa. Utenriksdepartementet endrer derfor sitt reiseråd og fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til disse landene og områdene. Det gjelder Island, Kypros, Malta, Nederland og Polen. Reiserådet endres også for Færøyene og noen regioner i Sverige og Danmark. De seks regionene i Sverige som blir omfattet av reiserådet er Östergötland, Örebro, Blekinge, Värmland, Uppsala og Dalarna. Alle har passert smittetilfeller på 20 pr. 100.000 innbyggere de to siste ukene. Det samme gjelder Region Sjælland (untatt Region Hovedstaden) og Midt-Jylland i Danmark.

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon.

Fra 15. august vil følgende land i EØS/Schengen-området dermed være omfattet av reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige: Andorra, Belgia, Bulgaria, Frankrike, Island, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sveits og Tsjekkia. I tillegg kommer Færøyene og enkelte regioner i Sverige og Danmark.

Folkehelseinstituttet oppdaterer oversikten over hvilke land og regioner som tilfredsstiller smittekriteriene hver 14. dag. Oppdateringer kan komme oftere dersom et land, område eller en region i et nordisk land, får en forverret smittesituasjon.

UD og FHI fortsetter den løpende vurderingen av hvilke land i EØS/Schengen-området som kan unntas fra det globale reiserådet. For oversikt over hvilke land i EØS/Schengen-området og land og regioner i Norden det er gjort unntak fra reiserådet for, se Folkehelseinstituttets smittekart og UDs reiseinformasjon.