Historisk arkiv

Alle grønne land blir gule – unngå alle unødvendige reiser til utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

På grunn av økt smitteimport til Norge og økende covid-19-smitte i mange land, blir alle land som tidligere var grønne nå gule. Det vil ikke være karanteneplikt for gule land, men alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås.

– Alle utenlandsreiser er forbundet med smitterisiko, selv reiser til land der Norge ikke krever karantene ved innreise. Dermed mener vi det ikke er grunnlag for å kalle noe land for grønt nå, sier statsminister Erna Solberg.

– Det er viktig at vi tenker gjennom om en reise virkelig er nødvendig, også en reise til land uten karanteneplikt, sier statsministeren.

Røde land med forhøyet smitte vil fortsatt være røde. Her er det fortsatt karanteneplikt.

– Det er for å unngå misforståelser og tydeliggjøre anbefalingen om å unngå alle unødvendige reiser til utlandet, at de landene som tidligere var grønne på kartet, nå blir gule. Så lenge vi har anbefalingen om å unngå unødvendige reiser, vil vi bare ha røde og gule land, påpeker Solberg.

Flere røde land
Flere land og regioner i Norden har økt smitte og blir røde. Karanteneplikten for de nye landene og regionene i Norden inntrer fra midnatt natt til lørdag.

Se gjeldende kart og kriterier (Folkehelseinstituttet) og reiseråd fra Utenriksdepartementet.

– Selv om karantebestemmelsen ikke inntrer før natt til lørdag, vil det å reise til for eksempel de svenske regionene for å handle være i strid med regjeringens råd om å unngå unødvendige utenlandsreiser. Risikoen for å bli smittet i køen i Systembolaget er ikke verd prisen. Du risikerer å bli smittet og å smitte andre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Teststasjoner på grensen
Regjeringen mener det er behov for å minske risikoen for import av smitte til Norge uten å stenge grensene. Å stenge grensene vil få store konsekvenser for mange arbeidsplasser i Norge. Derfor vil de som kommer til Norge fra både gule og røde land, få tilbud om å teste seg gratis.

–  Vi etablerer nå testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge. Staten dekker kostnadene knyttet til etablering og drift av disse testsentrene, fastslår Høie.

All helsehjelp i Norge er som hovedregel basert på frivillighet. Testing ved ankomst vil dermed være frivillig.

Nasjonalt smittesporingsteam
Smittesporing er krevende og viktig for å ha kontroll på smittespredningen. Det er kommunene som har ansvar for det helhetlige smittevernarbeidet på lokalt nivå, og skal ha planer for hvordan kommunen selv og i samarbeid med andre forsvarlig håndterer lokale utbrudd. Mange utbrudd vi har involvert flere kommuner, og det er avdekket et behov for å samordne håndteringen.

– Smittesporing er spesielt viktig nå som vi har åpnet samfunnet igjen. Regjeringen vil derfor styrke smittesporingsenheten ved Folkehelseinstituttet ved å etablere et nasjonalt smittesportingsteam. Det skal bistå kommunene ved store utbrudd, bidra til å håndtere smitteoppsporing av utenlandske statsborgere og koordinere smittesporing på tvers av kommuner og fylkesgrenser, og på fly og skip, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen innfører fra i dag igjen karanteneplikt for alle nærkontakter til en bekreftet smittet person. Karanteneplikten vil dermed igjen vil gjelde alle som har hatt nærkontakt med en smittet person – og ikke bare hustandsmedlemmer.

Forlenger cruiseinnstramninger
Covid-19-utbruddet på Hurtigruten gjorde at regjeringen midlertidig måtte gjøre innstramninger i cruisetrafikken for å stoppe smittespredningen. Skip med flere enn til sammen 100 personer (passasjer og mannskap) om bord får ikke gå i land i norske havner eller på Svalbard.

Da reglene om innstramning ble innført mandag 3. august, skulle dette gjelde i minst 14 dager. Det viser seg at det er behov for å forlenge dette i én uke.

– Vi gjør dette mens vi undersøker hva som sviktet under smitteutbruddet på Hurtigruten, og hva som bør gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen, påpeker næringsminister Iselin Nybø.

– Innstrammingen gjelder kun cruisetrafikk, ikke båter i ruter, det vil si ferger mellom Norge og kontinentet og langs norskekysten, sier Nybø.

Innstrammingen gjelder kun cruisetrafikk. Den gjelder ikke båter i ruter, det vil si ferger mellom Norge og kontinentet og langs norskekysten, som driver med viktig vare- og persontransport.