Historisk arkiv

UDs globale reiseråd forlenges. Endringer i Norden og Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det globale reiserådet forlenges fra 1. oktober til 15. januar. Når det gjelder EØS/Schengen-området, fraråder Utenriksdepartementet fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for.

- Vi er fortsatt langt unna en normalsituasjon og smittesituasjonen endrer seg raskt. Derfor velger vi å videreføre det globale reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Vi fortsetter å gjøre unntak for land i EØS/Schengen-området som har tilstrekkelig lav smittespredning. Unntakene fra reiserådet er ikke en oppfordring til å reise utenlands, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Det åpnes inntil videre ikke for reiser til Norge fra personer fra tredjeland (land utenfor EØS/Schengen-området) som ikke er omfattet av unntak (les forskriften på Lovdata).

Endringer i Norden og Europa denne uken

Fra og med lørdag 26. september gjelder ikke unntaket fra reiserådet lenger for Island, Litauen og enkelte nordiske regioner.

På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at Island, Litauen, regionen Västerbotten i Sverige og regionene Mellersta Finland (Keski-Suomi) og Päijänne-Tavastland (Päijät Häme) i Finland går fra gult til rødt på smittekartet for Europa. Dermed endres også reiserådet.

Alle reisende fra disse landene og regionene som kommer til Norge fra og med midnatt, natt til lørdag 26. september, blir ilagt ti dagers karantene. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon.

Kategoriseringen av land og regioner som gule beholdes inntil videre.

I tillegg til Island og Litauen fraråder Utenriksdepartementet reiser i EØS/Schengen-området som ikke er strengt nødvendige til Andorra, Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østerrike og regioner i Sverige og Finland. Se FHIs liste.

Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til lørdag 26. september. Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt. Alle som vurderer å reise til utlandet, må vurdere reisen nøye og sette seg inn i situasjonen i det landet de skal reise til.

Personer som har kommet fra land som i ettertid får status som rødt, må være spesielt oppmerksomme på symptomer på covid-19. Det er svært viktig at de tester seg hvis de skulle få symptomer, og er nøye med håndhygiene og å holde minst én meter avstand til andre.

For oversikt over hvilke land i EØS/Schengen-området og land og regioner i Norden det er gjort unntak fra reiserådet for, se Folkehelseinstituttets smittekart og UDs reiseinformasjon.