Historisk arkiv

Justering av kriterier for røde land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen endrer terskelverdien for innreisekarantene fra 20 til 25 smittede per 100 000 de siste 14 dagene. I tillegg endres grensen for andel positive prøver fra 5 prosent til under 4 prosent.

- Regjeringen gjør en mindre justering i kriteriene for unntak fra innreisekarantene, i tråd med EUs rådsanbefaling. Dette får liten praktisk betydning for oss i Norge nå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Det blir unntak fra innreisekarantene for reisende fra land i EØS-området og eventuelt Sveits dersom det er har vært færre enn 25 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene og i gjennomsnitt mindre enn 4 prosent positive prøver i snitt per uke de siste to ukene. 

Denne justeringen vil i følge Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i liten grad øke risikoen for smittespredning.

- Vi holder på markeringen av røde og gule land, sier Høie.
- Smittesituasjonen er så høy i Europa at dette ikke er tidspunktet for å gå over til grønne, oransje og røde land. Vi har en anbefaling til den norske befolkningen om å unngå unødvendige utenlandsreiser. Hvis vi begynte å definere regioner som grønne, ville det kunne skape forvirring.

Norge har fremdeles et lavere smittepress enn de fleste andre europeiske land, og innreise fra andre land medfører økt risiko for importsmitte. Norge har samtidig blant de strengeste innreisekriteriene i Europa. UDs reiseråd, karantene og innreiseregler bidrar til å holde reiseaktiviteten nede.

Regionale vurderinger

Når det gjelder bruken av regionale vurderinger i EØS-området utenfor Norden, innebærer rådsanbefalingen at European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) får et ansvar for å samle inn og sammenstille data, slik at medlemslandene får et felles datagrunnlag og kan forholde seg til den samme inndelingen i regioner.

- Vi ønsker et klarere bilde av dette og avventer erfaringer fra ECDC og hvordan andre land velger å forholde seg til dette, før vi tar stilling til om vi følger EUs rådsanbefaling her. Det blir altså ingen endring nå på regioner i EØS-området utover Norden, sier Høie.