Historisk arkiv

Veiledere om koronasituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Veiledere og råd utgitt av norske myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Veiledere og retningslinjer

Barnehager og skoler

Kultur, idrett og frivillige organisasjoner

Helsetjenesten

Smittevernfaglig drift av virksomheter

Frisører og kroppspleie 

Samferdsel

Hjemmekontor

Øvrige veiledere

Råd

Reiseråd

Vare- og dagligvarehandel

Barn og familie