Historisk arkiv

Smittevernveiledere for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Henvendelser om bransjestandarder og smittevernveiledere på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.

Norge gjenåpnes

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Det betyr at vi kan leve som normalt. Restriksjoner for arrangementer og sammenkomster oppheves, det blir full gjenåpning for idretten og enmetersregelen avvikles. Kommunene får selv hovedansvaret for å iverksette tiltak og vedta lokale forskrifter dersom smittesituasjonen tilsier det. Sjekk derfor aktuell kommune dersom du planlegger et arrangement.

Selv om de aller fleste bransjestandarder og smittevernveiledere nå opphører, oppfordres virksomheter og arrangører å opprettholde gode smitteverntiltak, slik at deltakere for eksempel har tilgang til håndsprit.

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen: Koronasituasjonen - regjeringen.no

For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Fram til lørdag 25. september kl 1600 gjelder disse smittevernveilederne:

Oversikt over ferdige smittevernveiledere som kan være til hjelp

Informasjon som legges ut her gjelder for landet som helhet, sjekk også kommunale nettsider for eventuelle lokale regler.

Kulturdepartementet får mange ulike henvendelser om hjelp til å fortolke helsemyndighetenes råd i utformingen av bransjenormer/smittevernveiledere og praksis i ulike virksomheter i de ulike sektorene.

Departementet skal ikke formelt godkjenne smittevernveiledere eller bransjestandarder, men gi veiledning, svare på konkrete spørsmål og gi generelle råd basert på helsemyndighetenes retningslinjer. Det er bransjene selv som er ansvarlige for at deres bransjestandard er i tråd med smittevernråd og andre kriterier.

Bransjer som har behov for å drøfte de grunnleggende smittevernrådene og konsekvenser for egen virksomhet, tar dette opp og avklarer dette med departementet. Kulturdepartementet konfererer med helsemyndighetene på vegne av bransjene når det er behov for helsefaglige vurderinger.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om bransjestandarder til Kulturdepartementet? Kontakt oss på postmottak@kud.dep.no og merk e-posten med "Bransjestandard".

Generelle retningslinjer og informasjon om Covid-19