Historisk arkiv

Norge samarbeider internasjonalt om vaksine mot covid-19

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge er sterkt engasjert i arbeidet med å utvikle en vaksine mot covid-19. Det er nå klart at Norge skal delta i to internasjonale initiativ for å sikre den norske befolkningen og befolkningen i lav- og mellominntektsland en vaksine.

- Vi må leve lenge med koronaviruset som en trussel mot folkehelsen. Selv om Norge har fått kontroll over smittespredningen nå, skal det lite til for at smitten igjen sprer seg i befolkningen. Vaksiner er det mest effektive tiltaket mot en pandemi, men Norge er et lite land med et lite marked. Vi må derfor alliere oss med andre land. Da stiller vi sterkere i forhandlinger og innkjøp for å sikre vaksiner til vår egen befolkning og til andre land med behov, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.    

Norge skal nå delta i to nye internasjonale initiativ om vaksiner mot covid-19. Vi er invitert til å bli med i Inclusive Vaccine Alliance. Frankrike, Tyskland, Italia og Nederland, støttet av Europakommisjonen, står bak alliansen, hvor formålet er å støtte utvikling og produksjon samt covid-19 vaksiner for både europeiske land og lavinntekstland. Alliansen er derfor viktig både for å sørge for vaksiner for innbyggerne i Norge og for å bidra til en rettferdig fordeling globalt. I tillegg vil Norge delta i finansieringsordningen «Global Covid-19 Vaccine Procurement Facility» (Covax). Det er et globalt initiativ som skal bidra til å sikre tilgang til vaksine mot covid-19 i alle land, uavhengig av betalingsevne. Norge har investert nær fire milliarder kroner over bistandsbudsjettet for at også befolkning i lav- og mellominntektsland skal få tilgang på vaksine.

- Norge er en sentral pådriver for global rettferdig tilgang til vaksiner. Cepi har inngått avtale med vaksineprodusenten AstraZeneca om produksjon av 300 millioner doser som skal gjøres tilgjengelig gjennom den globale finansieringsordningen Covax, dersom vaksineutviklingen blir vellykket. Vi trenger at store og tunge land som Tyskland og Frankrike bidrar til at Covax får den nødvendige kraften og blir en effektiv ordning. Fattige utviklingsland skal få tilgang til vaksiner. Derfor blir samarbeidet mellom Inclusive Vaccine Alliance og Covax så viktig, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Verdens helseorganisasjon, Vaksinealliansen Gavi, Cepi og andre ledende helseaktører forteller at den mest effektive måten å stoppe pandemien på er et globalt samarbeid hvor man sammen utvikler vaksiner, sikrer produksjon og prioriterer vaksinering av helsepersonell, sårbare grupper og utbruddsområder først. Dette vil gi flest mulig best mulig beskyttelse raskest.