Historisk arkiv

Sikrer nye vaksiner til lavinntektsland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har besluttet å overføre flere vaksineopsjoner til vaksinesamarbeidet Covax. - Dette er vaksiner som Norge får gjennom EU-avtalen og opsjoner som dermed ikke er aktuelle for det norske markedet. Vårt bidrag sikrer at flere helsearbeidere og mennesker i risikogrupper i lavinntektsland får vaksiner mot covid-19, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Det er vaksiner fra Novavax og Janssen som nå blir overført til den globale fordelingsmekanismen Covax AMC (Covid-19 Vaccines Advance Market Commitment). Novavax sin vaksinekandidat er utviklet i samarbeid med Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi). I tillegg har Norge overført opsjoner på vaksiner fra Janssen, et datterselskap av Johnson & Johnson (JNJ). Begge vaksinene kan lagres ved kjøleskaptemperatur. Novavax er ikke godkjent av EU-kommisjonen, og kan dermed ikke brukes i Norge enda, mens Johnson & Johnson midlertidig har stanset distribusjonen av sin vaksine til EU.

Både Novavax og Janssen-vaksinene inngår i EUs portefølje av vaksinekandidater mot covid-19. Ettersom det ikke er aktuelt for Norge å forhandle om de samme vaksinene gjennom Covax som gjennom EUs innkjøpsordning, har vi ikke anledning til å benytte denne opsjonen her i landet.

- Dette er vaksiner som enklere kan fraktes, lagres og distribueres i mellom- og lavinntektsland der infrastrukturen er mer sårbar. Vi er i en fase nå der mange vestlige land ser en tydelig økning i vaksineringen av egen befolkning, mens lavinntektsland er enda i startfasen av vaksinering. Det haster å sikre at utrullingen av vaksiner blir mer likeverdig, overføringen av opsjoner til Covax AMC kan bidra til dette, sier Ulstein.

Covax-fasiliteten har til nå sikret at 38 millioner vaksinedoser er fordelt på 107 land. Det er helsearbeidere og mennesker i risikogruppene i mellom- og lavinntektsland som først prioriteres. Det vil være de nasjonale myndighetene i landene som mottar vaksinene som beslutter om og hvordan vaksinene skal benyttes.

- Helsearbeidere er svært utsatt, og dette påvirker ikke bare tilbudet folk får når de blir syke med covid-19, det påvirker også behandlingen av små barn som er underernært eller kvinner som skal føde. Å sikre at disse helsearbeiderne kan jobbe trygt på sykehusene er viktig. Covax leverer nå vaksiner til fattige land som ikke har råd eller kapasitet til å konkurrere på vaksinemarkedet, sier Ulstein.

I november 2020 overførte Norge 677.000 vaksineopsjoner fra AstraZeneca til Covax. Norges bidrag til Covax ble finansiert gjennom bistandsbudsjettet med formål om å sikre vaksinetilgang i de fattigste landene. Det er ennå ikke klart hvor mange vaksinedoser Novavax og Jansen opsjonene vil utløse.

Covax-AMC planlegger levere minst 1,3 milliarder vaksinedoser til 92 lav- og mellominntektsland innen 2021. Totalt bidrar Norge med 1,3 milliarder kroner til Covax, som forventes å bidra med mer enn 25 millioner vaksinedoser. Norge var blant de første landene til å bidra til Covax-AMC.

- Covid-19-pandemien er et globalt problem, og løsningen er global. De nye virusvariantene viser hvorfor det er avgjørende å sikre tidlig og likeverdig tilgang til vaksiner til mennesker i lavinntektsland. Akkurat nå mangler verden vaksiner, og vi ser en farlig skjevfordeling av de vaksinene som finnes. Det er i vår egeninteresse å sikre fordeling av vaksiner til alle. Nasjonal helsesikkerhet henger sammen med global helsesikkerhet, sier Ulstein.