Historisk arkiv

Trapper opp legemiddelberedskapen i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsemyndighetene har inngått avtale med de tre store legemiddelgrossistene i landet om utvidelse av beredskapslagrene av legemidler til bruk i allmennhelsetjenesten.

– Ustabilitet i legemiddelforsyning skaper utfordringer også for Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. – Vi har derfor inngått en avtale med de tre store legemiddelgrossistene i landet om at grossistene skal kjøpe inn legemidler som er kritiske til bruk i allmennhelsetjenesten.

Helsemyndighetene ber grossistene kjøpe inn legemidler som er viktige å ha på lager i håndteringen av koronavirusutbruddet. Eksempler på dette er flere typer antibiotika, paracetamol, insulin, hjertemedisin og blodtrykksmedisin.

Grossistene vil i dag, mandag 16. mars, starte arbeidet med å bygge opp lagrene. Dette kommer i tillegg til allerede eksisterende beredskapslagre og grossistenes egen sikkerhetsbeholdning.

De utvidede lagrene vil bety en vesentlig økning av beredskapen som allerede eksisterer. Det vil ta noen måneder å bygge opp lagrene.  

Det gjøres tilsvarende arbeid for å sikre legemidler til sykehus. 

Om forsyningssituasjonen generelt:  

Koronautbruddet kan påvirke tilgangen til legemidler på grunn av økt forbruk, hamstring og eksportrestriksjoner fra andre land. For eldre generiske legemidler kan koronavirusutbruddet påvirke forsyningen fordi mye av råstoffproduksjonen og legemiddelproduksjon foregår i land som Kina og India. Produksjonsproblemer i disse landene kan derfor få konsekvenser for legemiddelforsyningen i mange land, herunder i Norge.