Historisk arkiv

Fortsatt gult nivå i skoler og barnehager på nasjonalt nivå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen gjør ikke endringer i det nasjonale tiltaksnivået for skoler og barnehager, men kommuner som har mye smitte bør i samråd med helsemyndighetene vurdere overgang til rødt nivå.

– Flest mulig barn og elever må få komme i barnehagene og på skolen, samtidig som vi sikrer et godt smittevern tilpasset også de nye virusvariantene. Derfor vil vi vurdere justeringer i smittevernveilederne, og se på tiltak som gjør at barnehager og skoler kan holdes åpne selv med strengere smitteverntiltak. Det kan for eksempel bety mer uteskole, bruk av alternative lokaler og annet personale sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Selv om det nasjonale tiltaksnivået fortsatt skal være på gult nivå, bør kommuner vurdere å innføre rødt tiltaksnivå lokalt der smittesituasjonen tilsier det. Samtidig jobbes det med å forsterke smittevernet også på gult nivå.

Oppfordrer til gode lokale løsninger

Regjeringen vil denne uken sende brev til kommuner, fylkeskommuner og andre barnehage- og skoleeiere der vi ber dem finne gode løsninger slik at barn og unge kan være mest mulig til stede også på rødt nivå. Blant annet bør det vurderes fleksibelt oppmøte og å lempe på kravene til lokaler. Kommunene bør vurdere mer bruk av uteskole og muligheten for å benytte andre fagpersoner som f.eks. miljøarbeidere, for å avlaste det pedagogiske personalet.

–  Vi vil også være tydelige på at helsestasjons- og skolehelsetjenesten og andre tjenester rettet mot barn og unge bør være åpne og tilgjengelige for fysisk oppmøte så langt det lar seg gjøre, legger hun til.

Skal justere trafikklysmodellen

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet er allerede i gang med å revidere smitteveilederne for skoler og barnehager. De oppdaterte veilederne skal være klare i løpet av neste uke.

– Vi vil vurdere justeringer i trafikklysmodellen, slik at særlig gult og rødt nivå blir bedre tilpasset smittesituasjonen. Vi har fått mange innspill fra barnehagene og skolene om at de ønsker seg en oppdatering av veilederne etter at de nye virusvariantene har kommet, sier Melby.

Statsforvalterne skal bidra med veiledning til kommunene, og til skoler og barnehager, for å sikre god etterleve smitteverntiltakene. Statsforvalterne skal også gi veiledning til kommunene som tilsynsmyndighet.

– Regjeringen sender denne uken et brev til alle landets statsforvaltere om at de må gi god informasjon og veiledning til skoler og barnehager. Med god veiledning og god innretning av tiltaksnivåene kan vi bedre ivareta smittevernet samtidig som vi legger til rette for mest mulig tilstedeværelse og holder tiltaksbyrden så lav som mulig for barn og unge, sier Melby.

Midler til sommerskole

Regjeringen er opptatt av å støtte faglige og sosiale tiltak for barn og unge. Derfor kan kommunene søke på 500 millioner kroner som skal brukes til å opprette nye sommerskoletilbud, eller utvide eksisterende tilbud. Sommerskoletilbudet skal gi elever i grunnskolen en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter sommeren 2021. Søknadsfristen for kommunene er 19. mars.