Historisk arkiv

Smitten må ned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Den nye virusvarianten sprer seg fort og smittetallene øker. Kommunene som har utbrudd har innført strenge tiltak. Hvis smitten ikke går ned, må regjeringen raskt innføre nye nasjonale tiltak.

Read press release in English,Tigrinya, Polish, Urdu, Russian, Arabic and Somali:

– Antall på sykehus øker, det samme gjelder antall personer som trenger intensivbehandling. Det gir grunn til bekymring, sier statsminister Erna Solberg.

- Vi må slå ned smitten, fordi den nye virusvarianten sprer seg mye lettere og kan føre til mer alvorlig sykdom.

Lokale tiltak
I forbindelse med pandemien er det allerede iverksatt en rekke tiltak som gjelder hele landet. Ved lokale smitteutbrudd vil det være behov for mer inngripende lokale tiltak. Det er viktigere enn noensinne at kommunene reagerer raskt.

– Kommunene, som har gjort en fantastisk innsats under pandemien, må sette i verk nødvendige og tilstrekkelige tiltak umiddelbart når de oppdager smitte. Kommunelegen må umiddelbart ta grep for å stoppe smittespredning hvis det tar tid før kommunestyret kan samles, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kommuner med utbrudd må raskt samordne tiltak med nabokommunene for å hindre at smitten sprer seg. Kommunelegene i de berørte kommunene må raskt sørge for felles grep hvis det tar tid for kommunene å samordne seg

Regionale tiltak

Regjeringen varsler at den vil reagere raskt og gripe inn hvis tiltakene lar vente på seg og det er fare for smittespredning. Regionale tiltak fastsatt av regjeringen vil bli vurdert i blant annet i følgende situasjoner:

 • der hastegraden gjør det nødvendig med rask og koordinert regulering, eller der vedtaksprosessene i kommunene tar for lang tid,
 • der kommuner med nokså like behov i samme region ønsker ulike tiltak,
 • der det er tvil om hvorvidt tiltaksnivået i et område er tilstrekkelig til å slå ned smitten,
 • dersom andre nasjonale hensyn tilsier det, eksempelvis kapasiteten i spesialisthelsetjenesten.

Store deler av den norske befolkningen er allerede omfattet av svært strenge tiltak. Forrige uke innførte regjeringen restriksjoner i flere kommuner i Vestfold og Telemark. Befolkningen i Oslo har hatt strenge restriksjoner i flere måneder.

Nasjonale tiltak

– Hvis vi sammen lykkes med å slå ned smitten med lokale og regionale tiltak, kan vi unngå ytterligere forsterkede nasjonale tiltak som også vil ramme områder med mindre smitte. Men hvis de lokale, regionale og nasjonale tiltakene vi har i dag viser seg å ikke være tilstrekkelige til å få ned smitten, vil vi måtte innføre strengere nasjonale tiltak, sier Erna Solberg.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet råder ikke regjeringen til å innføre strengere nasjonale tiltak akkurat nå, men de vurderer situasjonen fra dag til dag sammen med Helse- og omsorgsdepartementet.

Dette er de strengere nasjonale tiltakene som vil bli innført hvis dagens tiltak ikke er nok til å få ned smittespredningen:

 • Anbefaling om å holde to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand eller nærkontaktene til aleneboende.  
 • Anbefaling om maks ti private kontakter per uke, i tillegg til grensen på maks fem gjester.
 • Forbud mot skjenking av alkohol.
 • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere
 • Stenging av treningssentre og svømmehaller. Unntak for svømmetrening for barn og rehabilitering.
 • Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og lignende.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig
 • Færre deltakere på arrangementer:
  • Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
  • Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser (ned fra 100) –
  • Inne: 50 personer på arrangement for de under 20 år - kun fra samme kommune
  • Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser)

Vurderer anbefalingene fra januar

Dersom vi ser et ytterliggere behov for det, vil regjeringen også vurdere å gjeninnføre anbefalingene fra januar, herunder:

 • Anbefaling om ikke å ha besøk hjemme for en periode på to uker
 • Utsette alt av arrangementer
 • Digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler
 • Ungdomsskoler og videregående skoler på rødt nivå
 • Kommuner med høyt smittetrykk bør vurdere rødt nivå også på barneskoler og barnehager

– Selv om vi ikke innfører nye nasjonale tiltak i dag, vil jeg minne om de anbefalingene som gjelder. Alle, i hele landet, må begrense sosial kontakt. Skal en møte noen utenfor husstanden, så gjør det helst utendørs. Ikke reis til utlandet. Innenlands bør unødvendige reiser unngås. Alle som har mulighet, bør ha hjemmekontor. Arrangementer som samler folk fra flere kommuner, bør avlyses eller utsettes, sier Solberg.

Reiser og påskeferie

Frem til 15. april gjelder reiserådet om ikke å reise til utlandet, med mindre det er strengt nødvendig. Det betyr at folk som bor i Norge ikke bør dra til utlandet i påskeferien.

Nordmenn og folk som er bosatt i Norge som nå drar på ferie ut av landet, må også være forberedt på at regjeringen vurderer å utvide karantenehotellordningen til nye grupper. Det betyr at personer som reiser på fritidsreise til utlandet nå, sannsynligvis må ta innreisekarantenen på hotell når de kommer hjem igjen.

Regjeringen vil også vurdere å forskriftsfeste et krav om at de som gjennomfører innreisekarantene hjemme, må ha adskilte soverom og eget bad, og kunne holde to meters avstand.

For de som vil feriere i Norge, vil regjeringen komme tilbake med mer konkrete anbefalinger for påskeferien. Innretningen på disse vil avhenge av smitteutviklingen den nærmeste tiden.

–  Regjeringen vil allerede nå oppfordre nordmenn bosatt i utlandet, blant annet studenter, om å ikke komme hjem i påsken, sier Høie.

Regjeringen anbefaler også at det planlegges for digital undervisning i universiteter og høyskoler den første uken etter påske. 

Justeringer av regionale tiltak for kommuner regulert av kapittel 5A

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å endre covid-19-forskriften kapittel 5A slik at det i kommuner som er omfattet av det strengeste tiltaksnivået maksimalt kan være 30 personer til stede innendørs ved begravelser og bisettelser. Dette er en innstramming av dagens åpning for 100 personer, begrunnet med behovet for å begrense smittespredning og forenkle smittesporing.

Det vil også forskriftsfestes at vielser med brudepar, vigsler og to vitner til stede tillates i slike kommuner, og at tros- og livssynshus åpnes for dette. Etatene begrunner forslaget med at det kan være potensielt store rettslige konsekvenser av ikke å kunne inngå ekteskap og at det er smittevernfaglig forsvarlig.

Skoler og barnehager

Regjeringen gjør ikke endringer i det nasjonale tiltaksnivået for skoler og barnehager.

Kunnskapsdepartementet vil vurdere justeringer i smittevernveilederne, samtidig som de ser på andre tiltak som gjør at barnehager og skoler kan holdes åpne.