Historisk arkiv

Regjeringen vil dekke kommunesektorens utgifter til testing og smittesporing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader i kommunene ved testing, isolering, sporing og karantene.

– Det vil bli vurdert særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale virusutbrudd, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i et brev til alle landets kommuner.

I brevet som ble sendt fredag, roser de kommunene for den formidable innsatsen de har gjort for å stanse smittespredning.

– De fremste i kampen om å slå ned smitten er nå kommunene. Kommunene som har opplevd smitteutbrudd har gjort en kjempeinnsats med å håndtere dem. Fordi kommunene har vært raske til å innføre lokale tiltak, og tatt klare grep, har vi beholdt kontrollen, påpeker Høie.

Han roser også kommunenes arbeid med å øke testkapasiteten etter sommeren. Det har bidratt til at mange flere testes og dermed til kontroll over smittespredningen.

– For å sikre oss innsikt i hva de økonomiske konsekvensene av covid-19-situasjonen for kommunesektoren er, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt ned en arbeidsgruppe med deltakere fra departementene og kommunesektoren. Gruppen vil ferdigstille en første delrapport i oktober, slik at regjeringen i nysalderingen av 2020-budsjettet kan ta høyde for ekstrakostnadene, sier Astrup.

Besøk på sykehjem
På senvinteren innførte regjeringen besøkstans på sykehjem for å hindre spredning av smitte blant dem som var mest utsatt. Det var en stor belastning, både for pasienter og pårørende. I vår ble det åpnet for besøk igjen. Den enkelte institusjon måtte vurdere hvordan besøkene kunne gjennomføres ut fra den lokale smittesituasjonen.

– Mange sykehjem har gjort en flott jobb med å legge til rette for at eldre skal få besøk. Men noen steder er reglene for besøk fortsatt unødvendig strenge. Derfor har jeg gitt fylkesmennene i oppdrag å følge opp kommunene som har for strenge regler for å sikre at eldre og pårørende får møtes, sier Bent Høie.

De nasjonale anbefalingene for besøksordninger er gjort enda klarere for å ivareta eldre menneskers behov for besøk og sosial omgang med andre.

Eldre og pårørende som opplever for strenge besøksrestriksjoner kan kontakte pasient- og brukerombudet i sitt fylke for å be om råd og hjelp.

Fortsatt munnbind i Oslo
I Oslo er antall nye smittetilfeller fortsatt høyt. Regjeringen har derfor valgt å forlenge anbefalingen om munnbind på kollektivreiser i, til og fra Oslo kommune i ytterligere en uke. Denne anbefalingen gjelder kun når det er vanskelig å holde avstand til andre.

– Husk: Avstand beskytter mye bedre enn munnbind. Ikke glem meteren, sier Høie. 

Les brevet til landets ordførere om TISK og finansiering

Les anbefalinger for besøk i sykehjem (Helsedirektoratet)