Historisk arkiv

Nå deler regjeringen ut penger til tusenvis av studentjobber

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Studentsamskipnader, fagskoler, høyskoler og universiteter får i disse dager tildelt penger til flere sosiale lavterskeltilbud for studenter, bedre psykiske helsetilbud og penger til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av studenter. Totalt fordeles 230 millioner kroner til dette.

– Dette året startet ikke slik noen av oss hadde drømt om. Selv om vi har lettet på en del tiltak for fysisk tilstedeværelse på campus for studentene, så er hverdagen fortsatt preget av mye avstand og lite sosial kontakt. Pengene vi deler ut nå, skal brukes både på tusenvis av nye studentjobber som skal drive faglig og sosial oppfølging, men det er også penger til å bygge opp det psykiske helsetilbudet. Jeg håper det bidrar til å gjøre hverdagen bedre for studenter over hele landet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Fagskoler, universiteter og høyskoler får penger til å ansette studenter

Pengene som går ut til fagskolene, høyskolene og universitetene skal brukes til å lønne studenter som skal drive faglig oppfølging av andre studenter. Ifølge NAV er det også færre ledige jobber i sektorer som tradisjonelt sett sysselsetter mange studenter, noe som betyr at arbeidsmarkedet er vanskeligere.

– Det er ingen tvil om at lange perioder med nedstengninger har ført til at flere studenter har ekstra behov for, og ønske om, tettere faglig oppfølging. Derfor gir vi nå penger til fagskoler, høyskoler og universiteter for å lønne studenter til å få på plass for eksempel faglige debatter og tettere faglig oppfølging. Dette løser egentlig to problemer: ønsket om mer oppfølging og flere jobber som vil gi inntekt til studenter som sliter på arbeidsmarkedet, sier Asheim.

  • Statlige universiteter og høyskoler får 124 millioner kroner som fordeles etter studenttall.
  • Private høyskoler får 16 millioner kroner. Hver institusjon får et grunnbeløp på 20 000 kroner, og resten av midlene fordeles etter studenttall.
  • Fagskolene får 10 millioner kroner. Hver fagskole får et grunnbeløp på 20 000 kroner, og resten av midlene fordeles etter studenttall.

Mer penger til sosiale lavterskeltilbud og arbeid med psykisk helse

Studentsamskipnadene får penger til sosiale lavterskeltilbud, til å ansette studenter som skal få på plass disse tilbudene og penger til å styrke arbeidet med psykisk helse. Totalt skal det fordeles 78,5 millioner kroner.

– Smitteverntiltakene går hardt utover det sosiale livet vårt, også for studentene. Disse pengene skal få opp flere sosiale tilbud som kan gjennomføres i trygge rammer og ansette studenter for å rigge det på plass. I tillegg fordeler vi også penger til det psykiske helsetilbudet fordi vi vet at det er en del studenter som trenger ekstra hjelp i en vanskelig periode, sier Asheim.

Målet er at pengene samlet skal brukes til å gi så mange studenter som mulig tilgang til sosiale tilbud og psykiske helsetilbud, sier Asheim.

  • 20 millioner kroner skal gå til sosiale lavterskeltilbud. Disse fordeles etter medlemstall.
  • 50 millioner kroner skal gå til å lønne studenter som skal drive sosial oppfølging. Disse fordeles etter medlemstall.
  • 8,5 millioner kroner skal gå til arbeid med psykisk helse. Hver samskipnad får et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten fordeles etter medlemstall. ANSAs tildeling er fastsatt skjønnsmessig i samråd med ANSA.

Fakta om de ulike ordningene

Midler til å lønne studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter

  • Pengene skal brukes til økt aktivitet og ikke finansiere allerede eksisterende og finansierte tiltak.
  • Utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for at alle studenter kan søke på jobbene.
  • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) vil ha ansvaret for å fordele midlene til fagskolene. 

Andre tiltak innen psykisk helse

  • I tillegg til pengene til studentsamskipnadene får Mental Helses studenttelefon 1,5 millioner kroner.

Her er fordelingen til universiteter og høyskoler

Institusjon

Beløp i kroner

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 398 000

Høgskolen i Innlandet

 8 010 000

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

 1 486 000

Høgskolen i Østfold

 3 621 000

Høgskulen i Volda

 2 388 000

Høgskulen på Vestlandet

 8 138 000

Kunsthøgskolen i Oslo

 288 000

Nord universitet

 5 743 000

Norges handelshøyskole

 1 794 000

Norges idrettshøgskole

 569 000

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 3 144 000

Norges musikkhøgskole

 386 000

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 21 237 000

OsloMet - storbyuniversitetet

 10 977 000

Samisk høgskole

 60 000

Universitetet i Agder

 6 860 000

Universitetet i Bergen

 9 732 000

Universitetet i Oslo

 13 555 000

Universitetet i Stavanger

 6 219 000

Universitetet i Sørøst-Norge

 9 050 000

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

 8 582 000

Forsvarets høyskole

 448 000

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

 

195 000

Politihøgskolen

 1 120 000

Sum

 124 000 000

Her er fordelingen til private høyskoler:

Institusjon

Beløp i kroner

Handelshøyskolen BI

 6 173 000

MF vitenskapelig høyskole

 452 000

VID vitenskapelige høgskole

 1 545 000

Ansgar høyskole

 134 000

Barratt Due Musikkinstitutt

 48 000

Bergen Arkitekthøgskole

 71 000

Dronning Mauds Minne Høgskole

 476 000

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

 161 000

Høgskulen for grøn utvikling

 34 000

Høyskolen for dansekunst

 23 000

Høyskolen for Ledelse og Teologi

 110 000

Høyskolen Kristiania

 4 232 000

Lovisenberg diakonale høgskole

 356 000

NLA Høgskolen

 848 000

Steinerhøyskolen

 110 000

Atlantis Medisinske Høgskole

 79 000

Bjørknes Høyskole

 608 000

Høyskolen for yrkesfag

 41 000

Lillehammer Institute of Music Production and Industries (LIMPI)

 36 000

Nordland kunst- og filmhøyskole

 25 000

Noroff

 202 000

Norsk barnebokinstitutt

 37 000

Norsk Gestaltinstitutt

 105 000

NSKI Høyskole

 71 000

Skrivekunstakademiet

 23 000

Sum

 16 000 000

Her er fordelingen til samskipnadene:

Studentsamskipnad Lønne studenter Sosiale lavterskel-tilbud Psykisk helsetilbud Sum
Studentsamskipnaden i Agder 2 634 000 1 023 000 463 000 4 120 000
Studentsamskipnaden på Vestlandet 7 666 000 2 977 000 1 253 000 11 896 000
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge  3 564 000 1 384 000 609 000 5 557 000
Norges arktiske studentsamskipnad  3 089 000 1 200 000 535 000 4 824 000
Studentsamskipnaden Innlandet 2 769 000 1 075 000 485 000 4 329 000
Studentsamskipnaden Indre Finnmark  34 000 13 000 55 000 102 000
Studentsamskipnaden i Molde  438 000 170 000 119 000 727 000
Nord studentsamskipnad 2 127 000 826 000 384 000 3 337 000
Studentsamskipnaden SiO 13 381 000 5 196 000 2 150 000 20 727 000
Studentsamskipnaden i Stavanger 2 434 000 945 000 432 000 3 811 000
Studentsamskipnaden i Volda 801 000 311 000 176 000 1 288 000
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 8 516 000 3 307 000 1 387 000 13 210 000
Studentsamskipnaden i Østfold 1 333 000 518 000 259 000 2 110 000
Studentsamskipnaden på Ås 914 000 355 000 193 000 1 462 000
ANSA 300 000 700 000   1 000 000
Sum 50 000 000 20 000 000 8 500 000 78 500 000

Studentsamskipnad

Lønne studenter

Sosiale lavterskel-tilbud

Psykisk helsetilbud

Sum

Studentsamskipnaden i Agder

 2 634 000

 1 023 000

 463 000

 4 120 000

Studentsamskipnaden på Vestlandet

 7 666 000

 2 977 000

 1 253 000

 11 896 000

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

 3 564 000

 1 384 000

 609 000

 5 557 000

Norges arktiske studentsamskipnad

 3 089 000

 1 200 000

 535 000

 4 824 000

Studentsamskipnaden Innlandet

 2 769 000

 1 075 000

 485 000

 4 329 000

Studentsamskipnaden Indre Finnmark

 34 000

 13 000

 55 000

 102 000

Studentsamskipnaden i Molde

 438 000

 170 000

 119 000

 727 000

Nord studentsamskipnad

 2 127 000

 826 000

 384 000

 3 337 000

Studentsamskipnaden SiO

 13 381 000

 5 196 000

 2 150 000

 20 727 000

Studentsamskipnaden i Stavanger

 2 434 000

 945 000

 432 000

 3 811 000

Studentsamskipnaden i Volda

 801 000

 311 000

 176 000

 1 288 000

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

 8 516 000

 3 307 000

 1 387 000

 13 210 000

Studentsamskipnaden i Østfold

 1 333 000

 518 000

 259 000

 2 110 000

Studentsamskipnaden på Ås

 914 000

 355 000

 193 000

 1 462 000

ANSA

 300 000

 700 000

 

 1 000 000

Sum

 50 000 000

 20 000 000

 8 500 000

 78 500 000


Her er fordelingen til fagskolene

Fagskoler og fylkeskommuner

Samlet tilskudd

Agder

1 196 889

Fagskolen i Agder

217 567

International Stunt Academy

25 178

Noroff Fagskole AS

923 390

OSM Aviation Academy

30 755

Innlandet

682 658

Centric IT Academy

30 356

Fagskolen Innlandet

563 308

Norges grønne fagskole - Vea

61 027

Norsk Hestesenter

27 966

Møre og Romsdal

208 573

Fagskolen i Kristiansund

63 815

Fagskolen i Ålesund

115 597

Ålesund kunstfagskole

29 161

Nordland

138 699

Nordland fagskole

138 699

Oslo

3 041 008

AOF Norge

310 375

Art Complexion makeup skole AS

30 755

Astrologiskolen Herkules

27 966

Beverage Academy AS

44 298

CAE Oslo Aviation Academy AS

53 061

Designinstituttet

32 746

Einar Granum Kunstfagskole

70 985

Emergence School of Leadership

31 551

Fagskolen for bokbransjen

25 576

Fagskolen Kristiania

863 243

Fagskolen Oslo

339 054

Imageakademiet

28 763

Institutt for helhetsmedisin

51 467

MedLearn AS

476 076

NKI Fagskoler AS

547 376

Norsk jernbaneskole

72 977

Tone Lise Akademiet AS

34 738

Rogaland

904 921

AOF Fagskolen

470 898

Fagskolen Rogaland

361 759

Kunstskolen i Stavanger AS

37 924

Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN

34 340

Troms og Finnmark

298 594

Fagskolen i Kirkenes

32 746

Fagskolen i Troms

241 864

Nordkapp maritime fagskole

23 983

Trøndelag

961 650

Folkeuniversitetets Fagskole AS

323 520

KBT-fagskole

38 323

Lukas fagskole og kurssenter

39 518

Norsk Fotofagskole

47 086

TISIP Fagskole

44 298

Trøndelag høyere yrkesfagskole

468 907

Vestfold og Telemark

814 754

European Helicopter Center AS

49 077

Fagskolen Aldring og helse

84 130

Fagskolen Vestfold og Telemark

377 691

Gokstad akademiet

57 442

Menighetsbibelskolen

27 966

Pilot Flight Academy AS

179 328

Tunsberg Medisinske Skole

39 119

Vestland

752 364

Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet

27 966

Fagskolen i Hordaland

523 875

Fagskulen i Sogn og Fjordane

159 810

Kunstskolen i Bergen

40 713

Viken

999 889

AOF Østfold

167 777

Det tverrfaglige kunstinstitutt

45 094

Fabrikken Asker Kunstfagskole

31 551

Fagskolen i Viken

643 371

Frelsesarmeens offisersskole AS

21 593

Norges Fagakademi AS

90 503

Total

10 000 000