Historisk arkiv

Unntak fra smittekarantene for koronavaksinerte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fullvaksinerte trenger ikke lenger gå i smittekarantene. Personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 12 uker siden de fikk dosen, får også unntak fra smittekarantene dersom de testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til tirsdag 4. mai.

Det gjøres ikke endringer i regelverket for innreisekarantene for personer som er vaksinert, hverken for de som har fått én eller to doser. Dette er i tråd med anbefalinger regjeringen har fått fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Over 1,3 millioner nordmenn har nå fått minst én dose koronavaksine. Et unntak for smittekarantene for vaksinerte er en svært god nyhet, og vil lette hverdagen for mange, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fullvaksinerte sidestilles dermed med de som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og slipper dermed smittekarantene. For fullvaksinerte blir det dermed ingen krav om å ta en test etter nærkontakt med en som er smittet.

Det er allerede fastsatt fra før at personer som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene slipper såkalt ventekarantene.

Personer som kun har fått én dose

Personer som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 12 uker siden kan fritas fra smittekarantene, forutsatt at de tar en PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet. De som ikke ønsker eller kan ta test, må i smittekarantene.

– Det er viktig at alle som skal ha to doser, tar andre dose på riktig tidspunkt for å få full beskyttelse, og beholde statusen som vaksinert, sier Høie.

Kan gå ut av karantene

Vaksinerte som er i smittekarantene når endringen trer i kraft, kan gå ut av karantenen dersom det har gått mer enn tre uker siden første dose. De som bare har fått én dose, må ta en PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten hvis de går ut av karantenen.

Fullvaksinerte trenger ikke teste seg når de går ut av karantene.

Samme råd og regler for fullvaksinerte i det offentlige rom

Det er mulig å bli smittet selv om man er vaksinert. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre. Dette gjelder selv om man ikke merker at man er smittet.

Ute blant folk kan man ikke vite om det er uvaksinerte personer i risikogruppen i nærheten. Så lenge det er mange som er ubeskyttet i samfunnet, og siden vaksinerte i noen tilfeller kan bli smittet og smitte andre, må råd og regler nå være de samme for vaksinerte som for uvaksinerte i det offentlige rom. Der mange omgås er det også behov for enkle og tydelige råd og regler.

Etter hvert som en stadig større andel av befolkningen blir vaksinert, vil antallsbegrensninger og andre generelle smitteverntiltak i samfunnet kunne lettes for alle. 

Dette er smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Se helsenorge.no for regler for smittekarantene. 

Oppdatering 4. mai 2021 kl. 11.30: Presisering for hva som gjelder for fullvaksinert i det offentlige rom.