Historisk arkiv

Krav om negativ koronatest før ankomst til Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Reglene for innreise til Svalbard skjerpes. Det kreves negativt prøvesvar på koronatest tatt i Norge i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid. Testen må være gjennomført på fastlandet. Alle unødvendige reiser til Svalbard frarådes.

- Spredning av koronaviruset og særlig de mer smittsomme variantene vil ha alvorlige konsekvenser på Svalbard. Vi innfører regler om testing før avreise fra fastlandet. Ved å kreve negativt testsvar før avreise vil eventuelle smittetilfeller kunne håndteres på fastlandet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det vil også gjøres en vurdering av behov for ytterligere tiltak, for eksempel skjenkestopp.

Endringen er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og tilsvarer reglene for innreise til Norge.

Endringene iverksettes natt til fredag 29. januar.  

Oppdatering 01.02.21: Tekst endret til tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid (er i samsvar med ordlyd i covid-19-forskriften.)