Historisk arkiv

Gratis testing for koronasertifikat ut måneden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ordningen med gratis testing til koronasertifikat hos private aktører videreføres ut oktober. Den avvikles midnatt, natt til 1. november.

Det nasjonale koronasertifikatet ble avviklet ved overgangen til "En normal hverdag med økt beredskap" 25. september. Av den grunn avvikles også ordningen med gratis testing til koronasertifikat hos private aktører fra og med 1. november. Ordningen med gratis testing hos private aktører gjelder også testing til utenlandsreiser.

Ordningen videreføres ut oktober for å gi aktørene tid til å omstille seg, og for å gi god informasjon til både innbyggere som skal ut og reise og tilbyderne av testing.