Historisk arkiv

Regjeringen vil sikre kapasiteten i NAV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Store grupper av NAV-ansatte defineres nå som samfunnskritisk personell. Regjeringen vil sikre at NAV er i stand til å betale ut dagpenger og trygder til de mange som nå blir permittert eller mister jobben.

Regjeringen utvidet i går listen over NAV-personell som har samfunnskritiske oppgaver, noe som blant annet gir de ansattes barn rett til et omsorgstilbud i skole eller barnehage dersom begge foreldrene har samfunnskritiske funksjoner.

Opprinnelig var det bare noen få definert nøkkelfunksjoner i NAV som var definert som samfunnskritisk, men denne listen er betydelig utvidet og omfatter nå:

  • Nøkkelpersonell knyttet til ledelsesfunksjoner.
  • Personell som ivaretar publikumskontakt og behandler den kraftig økende strømmen av søknader om blant annet dagpenger, sykepenger, omsorgspenger mm.
  • IKT- personell hos NAV og innleide konsulenter som bistår med IT utviklingen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier at det store presset som NAV nå opplever gjør at det må tas grep for å sikre kapasiteten i etaten:

– Veldig mange mennesker opplever i disse dager at de blir permittert, oppsagt eller at de mister inntekten sin som frilanser eller selvstendig næringsdrivende. Regjeringen må gjøre det som er nødvendig for å sikre at NAV er i stand til raskt å behandle søknader og utbetale dagpenger og andre ytelser til de som trenger det. Vi har allerede styrket bevilgningene til NAV, og etaten vil også få ytterligere bevilgninger etter hvert. Men NAV må også ha nok ansatte på jobb til å få jobben gjort. Å definere store grupper i NAV som samfunnskritisk personell er derfor et nødvendig og viktig tiltak, sier statsråden.

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

Se hele listen over kritiske samfunnsfunksjoner: