Historisk arkiv

Koronasituasjonen

Innfører strengere grensekontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. I tillegg blir det innført midlertidig inn- og utreisekontroll på indre Schengen-grense.

– I den situasjonen vi er nå, må vi konsentrere oss om å stoppe spredningen av smitte i Norge. Da er det helt essensielt at vi ikke importerer ytterligere smittefare fra utlandet. Likevel vil regjeringen sørge for at nordmenn som er i utlandet og de som bor eller arbeider i Norge, fortsatt slipper inn i landet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

For å sikre dette, jobbes det med en ny forskrift med hjemmel i smittevernloven (§ 7-12) med regler om bortvisning for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. Det vil fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge.

[Oppdatert informasjon: Tiltaket som ble varslet i avsnittet over ble gjennomført 15. mars. Se lenker til rundskriv og forskrift.]

– I tillegg kommer det en pakke med tiltak for grensekontroll som det i dag er hjemler til å gjennomføre, blant annet gjeninnføring av indre grensekontroll og bistandsanmodning fra helse til politiet, sier justisministeren.

Midlertidig grensekontroll

Politiet iverksetter midlertidig inn- og utreisekontroll på indre og ytre Schengen-grense, men ingen grenseovergangssteder stenges.

For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land innføres det ustrakt grensekontroll med virkning fra mandag 16. mars kl. 08:00.

- Dette vil ikke gå utover innenlands flytrafikk, og det er heller ingen grunn til å hamstre. Transport og forsyning av varer, inkludert samfunnskritiske varer som medisiner, vil fortsette, sier justisministeren.