Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen

Forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2020.

Se forskriften på lovdata.no