Historisk arkiv

Justerte regler for innreisekarantene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen gjør flere tilpasninger i reglene om innreisekarantene. Endringene vil bidra til klarere regelverk og større fleksibilitet for arbeidsreisende.

Unntaksreglene for pendlere fra Sverige og Finland tilpasses, slik at flere ulike turnusordninger kan benyttes. Nå vil pendlere som kommer til Norge mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager, også være omfattet av unntak fra innreisekarantene. Dette vil for eksempel gjøre det mulig for ukespendlere som ikke har en typisk arbeidshverdag fra mandag til fredag, å benytte seg av unntaket, med testing hver syvende dag.

Unntak fra innreisekarantene for flypersonell
Unntakene om innreisekarantene for flypersonell blir mer oversiktlig. Nå samles regler som gjelder særskilt for flypersonell i én bestemmelse. Det presiseres også at disse reglene kun gjelder for flypersonell som starter arbeidet sitt i Norge. Dette har ikke kommet godt nok frem tidligere. I tillegg presiseres det at flypersonell som er omfattet av innreisekaranteneplikten får unntak i arbeidstiden når de skal reise ut, dersom de har hatt et kortere stopp i Norge.

Elever på internat får karanteneunntak
Grunnskoleelever som pendler til Norge for samisk undervisning og bor på internat får unntak for innreisekarantene. Disse vil nå bli likestilt med elever på videregående skole og med studenter som dagpendler mellom Norge og Sverige eller Norge og Finland fra områder med karanteneplikt.

Karantene er et effektivt, men inngripende virkemiddel som må målrettes for å sikre etterlevelse. Regjeringen vil med disse endringene sørge for at reglene både er effektive og forholdsmessige.

Endringene trer i kraft ved midnatt 20. november 2020.